Làm sao để xóa hoàn toàn dữ liệu trên Mac OS?

Bạn có biết rằng lệnh Empty Trash (xóa sạch thùng rác) trên MacOS vẫn không hoàn toàn xóa hẳn những tập tin? Nếu vậy thì bạn yên tâm, hệ điều hành của “trái táo” đã chuẩn bị cho tình huống này. Bằng cách thực hiện việc Emty Trash bạn đơn giản chỉ là gỡ bỏ những tập tin không còn sử dụng nữa ra khỏi tầm nhìn và cho phép hiển thị nhiều dung lượng lưu trữ còn trống hơn, những tập tin này chỉ bị xóa hẳn sau đó khi bạn đã chép nhiều dữ liệu khác vào. Điều này giúp cho những phục hồi dữ liệu có thể lấy lại những tập tin bạn đã xóa trước đó, ở góc độ người dùng bình thường thì là rất tốt nếu bạn đã lỡ tay xóa nhầm các tập tin quan trọng, song trên phương diện thì thật là nguy hại nếu như chiếc máy tính của bạn bị mất cắp và song song đó là nguy cơ dữ liệu bạn xóa có khả năng sẽ được phục hồi.

Tuy nhiên MacOS cũng đã có chức năng giúp bạn hoàn toàn yên tâm khi chọn xóa dữ liệu bằng cách chọn Secure Empty Trash nằm trong mục Finder như hình bên dưới:

Khi chọn mục này, một cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra như bên dưới:

Để đồng ý, bạn nhấp tiếp vào nút Secure Empty Trash.

Bằng việc sử dụng cách này, những sectors trên ổ cứng chứa các dữ liệu bạn đã xóa sẽ tiếp tục được ghi dữ liệu ngẫu nhiên lên đó nhằm đảm bảo không thể phục hồi lại những dữ liệu bạn đầu, đây là một tính năng tiêu chuẩn trong việc xóa dữ liệu của Bộ Quốc Phòng Mỹ, hiện có trên hầu hết các phiên bản Mac OS.

Theo: Ictnews

Bài viết liên quan