LanTopolog – Ảo hóa và kiểm tra topo mạng vật lý

LanTopolog là một ứng dụng cho phép khám phá, ảo hóa và kiểm tra topo mạng vật lý.

Các tính năng chính:

– Tự động khám phá topo mạng vật lý dựa trên SNMP
– Cung cấp bản đồ về topo mạng vật lý dễ tìm kiếm và chi tiết, từ đó giúp bạn có thể nhanh chóng cách ly các lỗi kết nối mạng.
– Các khung nhìn topo hiển thị các thiết bị mạng được kết nối với mỗi cổng của switch; các kết nối cổng được gán nhãn theo số cổng.
– Khả năng tự động phát hiện các thiết bị mới ngay từ khi chúng được bổ sung vào mạng
– LanTopolog cũng có các công cụ kiểm tra mạng
– Kiểm tra trạng thái thiết bị (tích cực hay không tích cực) theo thời gian thực bằng cách sử dụng ICMP
– Kiểm tra lưu lượng mạng
– Tạo các cảnh báo khi có lỗi xuất hiện trong mạng
– Thông báo các cảnh báo qua email
– Truy cập qua trình duyệt web từ bất cứ đâu trong mạng
– Giao diện dễ sử dụng

Download: http://www.lantopolog.com/files/lantopolog225_setup.exe

Bài viết liên quan