Lập trình thuận tiện với công cụ nguồn mở, miễn phí ConTEXT

ConTEXT là trình soạn thảo văn bản nguồn mở, miễn phí, mạnh mẽ, dành riêng cho các lập trình viên. Bộ tính năng của ConTEXT khiến nó đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên phải “tung hứng” các tập tin nhỏ được viết bằng nhiều ngôn ngữ hoặc đánh dấu (markup).

ConTEXT tô màu cú pháp của nhiều ngôn ngữ (với tùy chọn thêm vào ngôn ngữ của riêng bạn), template mã (cho phép bạn chèn thêm đoạn mã được định dạng sẵn), trình duyệt tích hợp, khả năng tạo ra các dự án có thể gom nhiều kiểu khác nhau, được lưu trong nhiều vị trí đĩa khác nhau cho dễ dàng thao tác và chỉnh sửa.


ConTEXT có đầy đủ các công cụ được trông đợi để chỉnh sửa văn bản: chuyển hướng file nhanh, tìm kiếm (bao gồm cả phân tích biểu thức thông thường, khả năng tìm kiếm nhiều file và hiển thị tất cả các kết quả so khớp), xuống dòng tự động hoặc viết liền (wrap/unwrap), khả năng thay đổi giữa các định dạng khác nhau… Nó có khả năng ghi chú/bỏ ghi chú văn bản theo ngôn ngữ hiện đang được chọn (ví dụ, nó sẽ sử dụng “/*” cho và “&&” nếu bạn đang chỉnh sửa FoxPro.)

Có thể tải ConTEXT về từ đây.

Nguồn: World Mỹ, 12/1/2011

Bài viết liên quan