Lập trình viên Việt Nam đã có thể bán ứng dụng hoặc game trực tiếp trên Google

 

Google vừa mở chức năng nhận tiền cho các tài khoản Wallet tại Việt Nam, điều này có nghĩa các lập trình viên trong nước đã có thể bán ứng dụng hoặc của mình một cách trực tiếp trên này.

 

Việt Nam đã được hỗ trợ Google Wallet

Bộ phận hỗ trợ Google cho các lập trình viên vừa đưa ra thông báo, về việc các lập trình viên tại Việt Nam và một số nước khác đã có thể nhận tiền trực tiếp khi bán ứng dụng, game hoặc các hình thức thu tiền trong ứng dụng (in-app purchase) trên Google Play, thông qua Google Wallet.

Google Wallet là một hình thức giống như Paypal và các ví điện tử trong nước, đây là một kênh trung gian để nhận và chuyển tiền giữa các cá nhân, tổ chức của Google.

Tại Việt Nam, từ trước đến nay Google chỉ cho chuyển tiền đi để thanh toán thông qua thẻ tín dụng, chứ chưa có chức năng cho các lập trình viên hay các tổ chức có ứng dụng hay game bán trên Google Play được nhận tiền về. Các lập trình viên hay tổ chức trong nước, thường phải lách luật bằng cách sử dụng tài khoản của các nước đã mở chức năng này như ở Mỹ, Singapore…

Với việc mở Google Wallet cho thị trường Việt Nam và gần đây là việc cho thanh toán khi mua các ứng dụng bằng tiếng Việt, có thể nói Google có vẻ như đang ngày càng quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn.

Theo: Ictnews

Bài viết liên quan