Lazesoft Data Recovery Home – Phục hồi các tập tin đã bị xóa

Lazesoft Data Recovery Home là phục hồi các tập tin đã bị xóa hoặc bị mất do định dạng hoặc do hoặc nhiễm trojan, hệ thống bất ngờ shutdown hoặc do hư hỏng .

Với phần mềm dễ sử dụng, bạn có thể sử dụng Lazesoft Data Recovery Home để phục hồi dữ liệu, xem trước các tập tin phục hồi trong khi tìm kiếm.

lazesoft-data-recovery-home

Dễ dàng phục hồi trong tất cả các trường hợp mất mát dữ liệu như:

– Vô tình xóa các tập tin.
– Định dạng phương tiện truyền thông, ổ đĩa, phân vùng.
– Dữ liệu bị xóa bằng cách sử dụng phím Shift+Del.
– Các tập tin bị hỏng do virus tấn công.
– Khôi phục các tập tin ngay cả khi của bạn không thể khởi động và không thể nhập vào .

Download:

Bài viết liên quan