Link mới cập nhật ngày 12/6/2014 – Cập nhật Driver mới

Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios F1 – Driver cho main

Link:

Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios – Driver Bios

Link:

Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios F3 – Driver Bios phiên bản F3

Link:

Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios F4 – Driver main Gigabyte GA-K8VT890-9

Link:

Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL

Link:

Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios F5

Link:
http://download..ru/bios/motherboard_bios_ga-k8vt8909_f5.exe

Nvidia GeForce Experience – Cập nhật driver và tối ưu trải nghiệm chơi game

Link:

Synaptics Touchpad Driver – Driver touchpad của Synaptics cho laptop

Link:

Drivers Sony Vaio VPCEB1MFX – Drivers cho laptop Sony Vaio VPCEB1MFX

Link:

Drivers Sony Vaio VPC EB12FX – Drivers cho laptop Sony Vaio VPC EB12FX

Link:

Drivers Sony Sony Vaio VPCEB1CGX – Drivers cho Laptop Sony Vaio VPCEB1CGX

Link:

Drivers Dell Vostro 2420 – Drivers cho laptop Dell Vostro 2420

Link:

Intel 82865G Graphics Controller – Driver đồ họa của Intel 82865G

Link:

Nvidia nForce Driver for Windows XP 32-bit 15.23 WHQL

Link:

Bài viết liên quan