LinkAssistant for Mac – Công cụ tối ưu hóa quy trình xây dựng link

LinkAssistant là công cụ tăng tốc quy trình xây dựng liên kết, cung cấp phương pháp an toàn và hiệu quả để tăng mức độ phổ biến của link website cũng như tăng chất lượng của từng link riêng lẻ so với thao tác thủ công.

Tính năng:

Tìm load của các thành phần link giá trị
Dễ dàng kiểm tra chất lượng thành phần link
Kiểm soát toàn bộ thông qua email
Hỗ trợ thư mục liên kết phù hợp cho site
Kiểm soát liên kết ngược hiệu quả
Hỗ trợ quản lý thành phần link
Hỗ trợ truy cập tới trình duyệt web tích hợp đa chức năng
Phát triển báo cáo xây dựng link ấn tượng
Thao tác liên tục với hàng trăm công cụ tìm kiếm
Đảm bảo công cụ tìm kiếm an toàn và thân thiện
Hỗ trợ thao tác từ sau proxy
Hỗ trợ tổ chức quy trình thuận tiện nhất
Hỗ trợ import và export thành phần link
Đánh giá kết quả của dự án xây dựng link
Đa ngôn ngữ

Download:

Bài viết liên quan