Loại bỏ việc tự đăng nhập Skype trong Outlook và OneDrive

Hướng dẫn tắt việc tự động đăng nhập vào khi đăng nhập vào dịch vụ email .com của .

của Microsoft đã chính thức đổi tên thành , kèm theo đó là việc tích hợp Skype vào Outlook. Do đó, khi bạn đăng nhập vào website Outlook.com, người dùng Skype sẽ thấy bạn đang ở trạng thái Online và có thể gửi tin nhắn hay cuộc gọi đến bạn.

huong-dan-19-12

Một điều khó chịu cho việc này là bạn có thể bị làm phiền khi đang soạn thư hoặc kiểm tra email trong Outlook. Và có thể sẽ nhận 2 cuộc gọi song song từ Skype trên Outlook và Skype trên Desktop nếu như ai đó đang gọi bạn.

Một ý tượng chợt hiện ra là bạn có thể tắt dịch vụ Skype nền web trên Outlook một cách dễ dàng bằng cách sau:

– Khởi động Notepad bằng quyền quản trị cao nhất

huong-dan-19-12-1

– Tìm đến vị trí sau

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

– Thêm vào cuối dòng đoạn liên kết sau như hình

127.0.0.1 skypewebexperience.live.com

huong-dan-19-12-2

– Lưu lại và đóng Notepad.

– Xong!

Như vậy là máy tính sẽ không còn tự động đăng nhập vào Skype trên Outlook.com rồi đấy. Chúc bạn thành công.

Theo: Genk

Bài viết liên quan