Lotus Word Pro Password Recovery – Khôi phục mật khẩu Lotus Word Pro

Lotus Word Pro Password Recovery là hữu hiệu để khôi phục mật khẩu bảo vệ file Lotus Word Pro (*.lwp, *.mwp) với mọi cấp độ (Open, TeamSecurity).

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng phần mềm này để thực hiện công việc khôi phục sao cho hiệu quả nhất.

Tính năng:

• Khôi phục mật khẩu Lotus Word Pro (*.lwp, *.mwp).

• Khôi phục mật khẩu với mọi cấp độ bảo mật (Open, TeamSecurity).

• Hỗ trợ tất cả phiên bản của Lotus Word Pro.

• Khôi phục nhanh mọi mật khẩu.

• Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

• Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

Download:

http://www.thegrideon.com/download/lwpsetup.exe

Bài viết liên quan