Mã hóa và đặt mật khẩu bảo vệ tài liệu trong Word 2010

Bạn có những tài liệu quan trọng được soạn thảo bằng Microsoft Word 2010, bạn muốn chỉ mình bạn có thể mở và xem nội dung bên trong mà không cho bất kỳ ai biết? Cách đơn giản là bạn có thể sử dụng chính công cụ thiết lập mật khẩu bảo vệ tài liệu trong Microsoft Word 2010.

– Đầu tiên bạn mở file Word mà mình muốn mã hóa và đặt mật khẩu bảo vệ lên.

– Từ giao diện ribbon, bạn truy cập vào menu File > Info > Protect Document.

– Trong menu xổ xuống, bạn chọn chức năng Encrypt with Password.

– Một hộp thoại Encrypt Document xuất hiện, bạn chỉ cần nhập vào mật khẩu mã hóa văn bản của mình vào, rồi bấm nút OK.

– Một cửa sổ khác xuất hiện, bạn nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận. Và bấm nút OK để áp dụng.

– Như vậy từ giờ trở đi, nếu khi nào bất kỳ ai mở file văn bản đó, đều phải nhập đúng mật khẩu mã hóa do bạn thiết lập thì mới có thể xem nội dung file được. Có thể nói đây là cách đơn giản và dễ dàng nhất để người dùng bảo vệ tài liệu của mình an toàn.

Theo Groovypost / TTCN

Bài viết liên quan