Magic Utilities 2011 – Tối ưu hệ thống

Giữ một môi trường Windows sạch sẽ, ít tốn dung lượng bộ nhớ và hoạt động hiệu quả là rất khó khăn. Có nhiều công cụ mà chúng ta đã sử dụng trong quá khứ với nhiệm vụ như xóa file không cần thiết, dừng chương trình không cần thiết từ việc khởi động, và gỡ bỏ cài đặt chương trình không sử dụng. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng nhiều chương trình để đạt được tất cả các công việc trên. Magic Utilities 2011 cung cấp một giao diện dễ sử dụng để làm tất cả các nhiệm vụ nêu trên và nhiều hơn thế nữa! Các tiện ích có trong chương trình bao gồm gỡ bỏ cài đặt quản lý, một số chương trình khởi động cùng windows, tắt các tiến trình song song, trình dọn dẹp đĩa, File Shredder, và bảo vệ tập tin.

Uninstaller Plus

Các công cụ uninstaller cho phép bạn dễ dàng gỡ bỏ cài đặt bất kỳ ứng dụng trên hệ thống của bạn.

Công cụ này đặc biệt hữu ích vì nó gỡ bỏ cài đặt những ứng dụng mà các trình gỡ bỏ Windows từ chối. Ngoài ra, nếu bạn đã gỡ bỏ cài đặt một ứng dụng nhưng các mục gỡ bỏ vẫn còn, bạn có thể gỡ bỏ nó bằng cách chọn Delete Entry.

StartUp Organizer

Liệu của bạn sẽ mãi mãi khởi động nhanh chóng như lần sử dụng ban đầu? Nó sẽ chậm bởi bạn có nhiều ứng dụng chạy cùng sau khi khởi động của bạn. Để tăng tốc quá trình này, bạn có thể sử dụng công cụ StartUp Organizer để loại bỏ các chương trình bạn không muốn bắt đầu khi khởi động

Bạn cũng có thể thêm các chương trình mà bạn muốn bắt đầu khi khởi động máy tính.

Process Killer

Nếu máy tính của bạn trở nên chậm chạp trong khi bạn đang làm việc, nó bị chậm là vì có một số ứng dụng ăn sâu vào tốc độ xử lý máy và bộ nhớ. Sử dụng Process Killer để ngăn chặn các ứng dụng không cần thiết và tăng tốc độ máy tính.

Disk Cleaner

Over time a lot of gunk builds up in your . Theo thời gian rất nhiều gunk tích tụ trong máy tính của bạn. Tôi đang đề cập đến dữ liệu thừa bị hủy bỏ, các ứng dụng bị gỡ cài đặt và các tập tin tạm thời khác. Để gỡ bỏ những file không cần thiết, sử dụng công cụ Disk Cleaner.

Bạn có thể thêm các loại tập tin nhất định. Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn, hãy chọn tab Advanced.

Một khi bạn đã thực hiện lựa chọn nhấn OKquét (trong cửa sổ tiếp theo).

Cuối cùng, nhấn Remove để xóa các file tạm, file không cần thiết.

File Shredder

Thường thì bạn có thể có tài liệu nhạy cảm trên máy tính mà bạn không muốn nhìn thấy trước những con mắt tò mò. Trong tình huống như vậy xem xét sử dụng công cụ File Shredder để xoá vĩnh viễn các tập tin của máy tính (không có hy vọng phục hồi).

File Protector

Nếu bạn có các file trên máy tính mà bạn cần để đảm bảo sử dụng các tập tin bị công cụ bảo vệ đặt mật khẩu trên đó.

Windows Utilities

Cuối cùng, Công cụ Windows Utilities cung cấp shortcut thường xuyên sử dụng.

Theo: XHTT

Bài viết liên quan