MagiWOL – Truy cập máy tính trong mạng không cần mở máy

Khi quản lý một mạng LAN, bạn thường phải thực hiện thao tác bật tất cả các máy lên mỗi khi bắt đầu ngày mới. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. MagiWOL 2.21 là một tiện ích nhỏ gọn cho phép bạn “đánh thức” trong mạng nhanh chóng mà không cần thao tác thủ công như trước.

Bạn chỉ cần nhập tên máy tính và địa chỉ MAC và chương trình sẽ tự động nhận ra những máy tính trong mạng. MagiWOL hỗ trợ bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn có tùy chọn, hoặc “đánh thức” một máy tính trong mạng được chọn hoặc “đánh thức” tất cả cùng một lúc. Bạn chọn tên máy tính cần “đánh thức” và bấm nút Quick Wake.

Lưu ý: Để sử dụng công cụ này, tính năng Wake On LAN phải được kích hoạt trên BIOS.

Download

http://www.jmedved.com/download/magiwol221.exe

Bài viết liên quan