MegaIRC – Chat IRC Client

MegaIRC là tiện ích chat IRC Client. Nó cho phép bạn kết nối tới mạng IRC để hội họp ảo với tất cả mọi người trên thế giới.

Chương trình hỗ trợ máy chủ và danh sách kênh, đầy đủ màu sắc, audible và những thông báo trực quan, gửi và nhận , lưu trữ tin nhắn, dòng lệnh. Chương trình có giao diện đa ngôn ngữ. Theme màu có thể được tùy biến toàn bộ, bạn có thể đổi màu chữ và màu nền, cũng như kiểu chữ, … của tin nhắn của bạn. MegaIRC cho phép bạn sử dụng âm thanh (mp3, ogg, wav) với các sự kiện.

MegaIRC hỗ trợ nhiều dạng máy chủ IRC và để nặc danh, bạn có thể kết nối tới máy chủ thông qua Sock5. cũng được hỗ trợ.

Download

http://ironfist.at.tut.by/megairc.zip

Bài viết liên quan