Microsoft ngừng cập nhật cho Security Essentials trên Windows XP

Nếu bạn đang sử dụng chạy có thể bạn đã biết Microsoft sẽ chấm dứt hỗ trợ cho hệ điều hành này vào ngày 8/4/2014. Điều đó đồng nghĩa với việc Microsoft đã và đang muốn người dùng phải nâng cấp lên phiên bản mới của hệ điều hành từ Windows XP, tất nhiên thời điểm nâng cấp của người dùng Windows XP sẽ phải là trước tháng 4/2014. Microsoft sẽ không cung cấp bản cập nhật nào nữa cho hệ điều hành này.

Microsoft hiện nay cũng gợi ý rằng hãng có thể sẽ ngừng cung cấp bản cập nhật công cụ chống virus của hãng là Microsoft Security Essentials cho người sử dụng XP. Như chúng ta đã biết, Microsoft Security Essentials là chống virus cũng như các độc hại được cung cấp miễn phí. Điều đó có nghĩa là người dùng Windows XP nếu vẫn muốn sử dụng phiên bản hệ điều hành của mình sẽ phải sử dụng giải pháp chống virus của bên thứ ba.

Microsoft cho biết hãng sẽ không đảm bảo cập nhật cho phần mềm chống virus và phần mềm độc hại Microsoft Security Essentialssau khi kết thúc hỗ trợ được dự kiến là vào ngày 8/4/2014. Như vậy, người dùng phiên bản Microsoft Security Essentials cũ sẽ không được bảo vệ chống lại các mối đe dọa mới xuất hiện liên tục.

Bằng cách không cung cấp các bản cập nhật cho Microsoft Security Essentials cho người dùng Windows XP, một lần nữa Microsoft đưa ra thêm lý do để bắt buộc người dùng phải là nâng cấp lên phiên bản Windows mới hơn của mình. Chỉ với một vài tháng nữa trước khi kết thúc hỗ trợ, Microsoft có thể hy vọng doang số bán cũng như thị phần của phiên bản này được tăng lên do những người dùng Windows XP tiếp tục nâng cấp.

Theo: XHTT

Bài viết liên quan