Microsoft sớm thực hiện mã hóa Bing Search?

vừa công bố, những thao tác tìm kiếm trên sẽ được mã hóa theo mặc định vào mùa Hè năm nay.

Động thái này nhằm bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho hoạt động tìm kiếm, làm cho nó trở nên khó khăn hơn đáng kể cho những ai muốn xem trộm hoạt động trực tuyến của người dùng.

bing-19-6Ở thời điểm hiện tại, người dùng có thể truy cập tính năng mã hóa hoạt động tìm kiếm của Microsoft bằng cách truy cập vào đường dẫn https://www.bing.com. Còn nếu truy cập từ địa web mặc định là http://www.bing.com, hoạt động tìm kiếm sẽ không được mã hóa, nghĩa là bạn sẽ không được bảo vệ. Tuy nhiên, vào mùa Hè này, lựa chọn https sẽ trở thành trang mặc định khi tìm kiếm.

Đây rõ ràng là một tin tốt dành cho người dùng sử dụng Bing làm công cụ tìm kiếm, nhưng áp dụng chính sách mã hóa tìm kiếm trên Bing dường như là động thái chữa cháy của Microsoft, nhiều phần đã muộn màng, bởi lẽ Yahoo và Google đều thiết lập tính năng tìm kiếm mã hóa theo mặc định trước đây khá lâu.

Tuy nhiên, nhiều thông tin rò rỉ cho thấy, đây là một phần trong chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển quảng cáo. Microsoft có thể theo dõi các truy vấn tìm kiếm của bạn để tiếp thị và đặt quảng cáo phù hợp với những gì mà bạn thực sự quan tâm.

Theo XHTT

Bài viết liên quan