Microsoft trả tiền để người dùng sử dụng trình duyệt Edge

Bạn cũng có thể kiếm những món điểm thưởng này để quy đổi ra thành tiền mặt.

microsoft-edge
Năm 2010, đã chạy một chương trình với tên gọi Bing Rewards, trong đó bạn chỉ cần tìm kiếm với Bing và có thể tích điểm để đổi thành thẻ quà tặng Starbucks và Amazon cũng như nhiều giải thưởng khác.

Hiện nay, Microsoft đã đổi tên chương trình này thành Microsoft Rewards và thay vì Bing, hãng lại sẵn sàng thưởng tiền cho bạn chỉ để bạn trình duyệt Microsoft Edge, thế hệ tiếp theo của Internet Explorer.

Miễn là bạn sử dụng trình duyệt Microsoft Edge một cách tích cực, tức là bạn mở một cửa sổ Edge và sử dụng nó để trình duyệt web thực sự chứ không phải để chạy ngầm, bạn sẽ nhận được một số điểm mà có thể đổi ra thành giải thưởng, từ 30 giờ mỗi tháng trở lên.

Mặc dù Windows 10 đã xuất hiện trên hơn 350 triệu thiết bị nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng mà Microsoft đã đặt ra. Hiện tại, số người sử dụng trình duyệt này chỉ chiếm khoảng hơn 4,2% trên thị phần của trình duyệt. Vì thế Microsoft muốn sử dụng chương trình này như một động lực để kích thích người sử dụng.

Tuy nhiên, đây vốn chỉ là một hình thức “đặt lại tên” cho chương trình, bạn vẫn phải sử dụng Bing làm tìm kiếm mặc định để kiếm được điểm thưởng của Microsoft. Nếu bạn thay đổi tìm kiếm mặc định thành Google, Yahoo hay các công cụ tìm kiếm các, số điểm của bạn sẽ không được tính.

Cuối cùng, Microsoft cho biết họ chỉ theo dõi khi nào Edge được mở ra chứ không theo dõi nhưng website bạn đang xem hoặc dữ liệu bạn đang nhập. Microsoft Rewards sẽ hỏi bạn trước khi bắt đầu theo dõi việc sử dụng Edge của bạn, vì vậy nó sẽ không được kích hoạt nếu bạn không đồng ý.

Bài viết liên quan