Microsoft Việt Nam có thêm nhà phân phối mới

Ngày 12/9/2013, Microsoft đã công bố PSD là nhà phân phối giải pháp và các sản phẩm công nghệ của Microsoft tại Việt Nam.

PSD sẽ trở thành nhà phân phối của Microsoft, và tiến hành phân phối sản phẩm và giải pháp công nghệ toàn diện của Microsoft trên các thị trường Việt Nam và Lào; giúp đưa những trải nghiệm thiết bị hàng đầu về CNTT tới khách hàng, thiết lập quan hệ khách hàng trung thành với lợi nhuận cao, tạo ra và cải thiện các sản phẩm, thiết bị dịch vụ, chu trình và mô hình kinh doanh…

Hợp tác giữa PSD và Microsoft Việt Nam dựa trên nguyên tắc cùng phát triển nhằm hướng tới mục tiêu chung “phục vụ tốt hơn và mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng”. Việc hợp tác còn là sự kiện quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi bên, thể hiện sự năng động trong chiến lược mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm nhằm phát triển bền vững của các đơn vị.

Theo: XHTT

Bài viết liên quan