Mint Security Essentials – Bảo vệ máy tính và ngăn chặn virus

Mint Security Essentials là một ứng dụng nhỏ và dễ sử dụng, nó giúp bạn bảo vệ và ngăn chặn virus cũng như các chương trình độc hại lây nhiễm cho hệ thống của bạn. Mint Security Essentials được thực hiện với ngôn ngữ lập trình cơ bản sử dụng Heuristic Checksum thông minh cũng có thể chụp độc hại với công nghệ Mix-Tech.

Công nghệ này cho phép phát hiện các phần mềm độc hại chưa được biết đến, bằng cách so sánh cấu trúc của các tập tin có thể là phần mềm độc hại.

Download

/Data/file/Virus/Mint Security Essentials Rev 2_A.rar

Bài viết liên quan