Một số điều cần biết về quá trình Sysprep trên Windows 7

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu những thao tác cơ bản về quá trình tạo Sysprep trong . Trên thực tế đã có rất nhiều bài hướng dẫn về cách thức này trên hệ điều hành Microsoft , nhưng để áp dụng được với thì không phải là điều đơn giản.

Những công cụ cần thiết trong bài thử nghiệm này:

WAIK (Windows Automated Installation Kit) được cài trên không dùng để tạo file image. Nếu muốn tạo file unattend.xml trong toàn bộ quá trình sysprep này, chúng ta sẽ phải cần tới file image.wim trên đĩa cài đặt của Windows 7.

– Công cụ Mysysprep2

Về cơ bản, quá trình thực hiện của chúng ta sẽ dựa theo trình tự sau: sau khi cài đặt Windows 7 trên máy tính, đăng nhập vào bằng account domain đã được gán quyền Administrator (và đã được gán vào nhóm Administrators). Tài khoản này không được phép sử dụng bất kỳ script hoặc policy nào, trong bài thử nghiệm này, chúng tôi sử dụng account domain (với tên là imageprep), và các cần cài đặt sẽ được lưu trữ trên thư mục DFS chia sẻ. Khi thực hiện hệ thống theo cách này thì tất cả các ứng dụng khi muốn repair sẽ dễ dàng tìm được file cài đặt gốc. Sau đó, chúng ta sẽ cài tất cả các chương trình cần thiết, cập nhật Windows, tạo các tài khoản local, thiết lập chế độ profile… theo ý muốn. Toàn bộ profile này sẽ trở thành profile mặc định của máy tính sau này trong file image.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, chúng ta sẽ phải tạo file answer unattend.xml bằng công cụ Windows System Image Manager (Windows SIM) trên 1 máy tính khác có cài đặt WAIK. Sau khi cài thành công, các bạn hãy chạy Windows SIM từ Start Menu và thực hiện tiếp các bước sau:

– Cho đĩa cài đặt Windows 7 vào ổ DVD

– Khởi động Windows SIM, từ menu các bạn chọn Tools > Create Catalog, hệ thống sẽ yêu cầu file install.wim trên đĩa cài gốc, chúng ta chỉ việc trỏ tới thư mục sources. Khi quá trình tạo catalog này hoàn tất, hệ thống sẽ sẵn sàng với việc thiết lập và cấu hình file answer.

1 trong những yêu cầu của chúng ta là sysprep sẽ yêu cầu người dùng khởi tạo tên máy tính trước khi gán vào domain chung trong hệ thống. Tuy nhiên, quá trình này lại nảy sinh thêm 1 vấn đề khác, đó là khi sử dụng file answer unattend.xmlWindows sysprep, nếu người sử dụng không khai báo cụ thể tên máy tính trong file, thì hệ thống sẽ tự động gán máy tính đó vào domain bằng 1 chuỗi tên ngẫu nhiên – random. Cụ thể, nếu bạn xóa bỏ phần từ file answer, thì người dùng sẽ được hệ thống yêu cầu nhập đúng tham số này khi file answer được duyệt trong quá trình sysprep, nhưng nếu như vậy thì lại quá muộn, vì tại thời điểm đó, máy tính đã được gán vào domain bằng tên random, và do vậy sẽ có thể gây ra nhiều vấn đề sau này. Nhưng với Mysysprep2, người dùng có thể đặt tên cho máy tính và gán vào domain sau quá trình xử lý file unattend.xml hoàn tất. Bên cạnh đó, Mysysprep nên được đặt trong thư mục C:WindowsSystem32Sysprep, bên cạnh sysprep.exe (không được xóa hoặc đổi tên sysprep.exe).

Dưới đây là file unattend.xml được sử dụng trong bài thử nghiệm này:

1
2
3
4
5 true
6

7
8 0
9

10

11
12
13 no
14 Your Company
15 Your Domain
16 true
17 true
18 false
19 true
20 false
21 true
22 false
23 Low
24 false
25 about:blank
26 true
27 true
28 0
29 true
30 true
31 false
32 false
33 Medium
34

35
36 0d81a790-d84a-407f-a5e0-92464dcf560c
37

38
39 false
40

41
42
43 32
44 96
45 1366
46 60
47 768
48

49 false
50 true
51 false
52 false
53 Organization Name
54 Registered Owner
55 false
56 Eastern Standard Time
57 %Please input a computer name(0,15)%
58

59
60 1
61

62
63
64
65 Your Domain
66 Some Password
67 Some User
68

69 OU=Re-Imaged,OU=YourComputers,DC=YourCompany,DC=Com
70 %Please select a domain to join{Your Domain}%
71

72

73

74
75
76 EN-US
77 EN-US
78 EN-US
79 EN-US
80

81
82
83 true
84 Other
85 3
86 true
87

88 false
89 Eastern Standard Time
90 false
91 false
92 false
93
94
95 The Password
96

false</PlainText><br /> 97 </AdministratorPassword><br /> 98 <LocalAccounts><br /> 99 <LocalAccount wcm:action="add"><br /> 100 <Password><br /> 101 <Value>The Password</Value><br /> 102 <PlainText>false</PlainText><br /> 103 </Password><br /> 104 <Description>Temp Local Account</Description><br /> 105 <DisplayName>TempUser</DisplayName><br /> 106 <Group>Users</Group><br /> 107 TempUser<br /> 108 </LocalAccount><br /> 109 </LocalAccounts><br /> 110 </UserAccounts><br /> 111 <VisualEffects><br /> 112 <FontSmoothing>ClearType</FontSmoothing><br /> 113 </VisualEffects><br /> 114 </component><br /> 115 </settings><br /> 116 <br /> 117 </unattend></span></em></p> <p style="text-align: justify;">Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 câu lệnh bên dưới:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;"><ComputerName>%Please input a computer name(0,15)%</ComputerName><br /> <JoinDomain>%Please select a domain to join{your.domain.com}%</JoinDomain></span></em></p> <p style="text-align: justify;">Có 1 thành phần cụ thể khác khi dùng mysysprep2, đó là hệ thống sẽ hiển thị những thông báo khác nhau dưới dạng lỗi trong phần SIM nhưng sẽ bỏ qua hoàn toàn các thông tin này, phần <strong>(0,15)</strong> trong <strong><ComputerName /></strong> sẽ tự động xóa bỏ những ký tự thừa nếu tên máy tính dài quá 15 ký tự. Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;"><CopyProfile>true</CopyProfile></span></em></p> <p style="text-align: justify;">Câu lệnh trên sẽ yêu cầu sysprep copy toàn bộ thông tin profile mà người sử dụng đã tạo trước đó thành profile mặc định. Bên cạnh đó, người dùng còn phải chỉ định rõ phần OU để gán máy tính, nếu không thì thành phần đó sẽ không được gán vào domain của hệ thống:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;"><MachineObjectOU>OU=Test,DC=Your,DC=Domain,DC=Here</MachineObjectOU></span></em></p> <p style="text-align: justify;">1 điểm nữa cần lưu ý với file <strong>unattend.xml</strong> là chúng ta phải tạo thêm tài khoản local user trong quá trình xử lý sysprep. Cụ thể, khi người dùng cài đặt Windows 7 bằng đĩa thì chắc chắn phải tạo local user thì mới đăng nhập được, và quá trình này vẫn tiếp tục xảy ra khi sử dụng file <strong>attend.xml</strong> và <strong>sysprep</strong>. Trong bài thử nghiệm này, chúng tôi đã tạo tài khoản local user có tên là <strong>TempUser </strong>– sẽ bị xóa khi đăng nhập lần đầu tiên vào Windows. Mục đích của tài khoản này được tạo ra chỉ là giấu quá trình tạo local user khi sysprep hoạt động.</p> <p style="text-align: justify;">Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể sử dụng 1 cách thức khác để thực hiện quá trình này, tuy không được trình bày cụ thể nhưng đem lại hiệu quả khá cao. Cụ thể, trên máy tính chúng ta thực hiện quá trình tạo file image, các bạn hãy mở thư mục <strong>C:WindowsSteup</strong>, tạo mới 1 thư mục khác đặt tên là Scripts tại đây. Bên trong đó, chúng ta tạo tiếp 1 file <strong>SetupComplete.cmd</strong> – có chức năng tự khởi động trước lúc màn hình đăng nhập của Windows bắt đầu. Và đây cũng chính là bước tài khoản TempUser bị xóa.</p> <p style="text-align: justify;">Để xóa tài khoản <strong>TempUser </strong>này, các bạn hãy thêm lệnh sau vào <strong>SetupComplete.cmd:</strong></p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;">net user TempUser /delete</span></em></p> <p style="text-align: justify;">Và kích hoạt tài khoản Administrator bằng lệnh:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;">net user Administrator /active:yes</span></em></p> <p style="text-align: justify;">Mặc dù có thể bạn đã kích hoạt tài khoản Administrator trên máy tính được dùng để tạo image trước khi sử dụng sysprep, thì tài khoản đó vẫn bị tắt. Để xóa file unattend.xml file, các bạn thêm dòng mã sau vào file SetupComplete.cmd:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;">del C:WindowsSystem32Sysprepunattend.xml</span></em></p> <p style="text-align: justify;">Mặt khác, mật khẩu của người sử dụng sau khi khai báo trong file xml đã được mã hóa, nhưng về bản chất thì file đó không tồn tại trong quá trình này. Mặt khác, người sử dụng có thể điều chỉnh file answer dựa theo nhu cầu. Sau khi hoàn tất file <strong>unattend.xml</strong>, hãy copy tới thư mục <strong>C:WindowsSystem32Sysprep,</strong> và chúng ta đã sẵn sàng để chạy sysprep trên máy tính. Bên trong phần profile vừa được khởi tạo, các bạn hãy sử dụng Command Prompt, trỏ tới thư mục <strong>C:WindowsSystem32Sysprep</strong> và gõ lệnh dưới đây:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;">mysysprep.exe generalize oobe shutdown unattend:unattend.xml</span></em></p> <p style="text-align: justify;">Máy tính sẽ tự tắt sau khi sysprep hoàn tất. Và đây cũng là thời điểm tạo image của ổ cứng, mỗi người đều có cách riêng để hoàn thiện việc này. Tại bài thử nghiệm này, chúng tôi dùng tiện ích Norton Ghost, và kết quả là có 2 phân vùng, C của hệ điều hành và D là phần chứa dữ liệu của người dùng. Quá trình tiếp theo, áp dụng file image ngược trở lại vào máy tính, chúng ta sẽ được thông báo khởi tạo tên máy tính và domain. Phần Domain Name sẽ tự động hiển thị sau khi hoàn tất:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;"><JoinDomain>%Please select a domain to join{your.domain.com}%</JoinDomain></span></em></p> <p style="text-align: justify;">Còn trong trường hợp hệ thống có nhiều domain, thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc menu dropdown tại bước này:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;"><JoinDomain>%Please select a domain to join{domain1;domain2;domain3}%</JoinDomain></span></em></p> <p style="text-align: justify;">Máy tính sẽ hoàn tất quá trình cài đặt và có thể tiếp tục với màn hình boot Welcome quen thuộc. Khi tất cả các bước thành công, chúng ta có thể đăng nhập bằng tài khoản domain.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Một số vấn đề thường gặp và cách giải quyết:</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Sau khi hoàn tất bước xóa file <strong>unattend.xml</strong>, chúng ta cần đảm bảo rằng toàn bộ <a href="http://www.mycomputer.vn/tag/phan-cung-2" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with phần cứng">phần cứng</a> của hệ thống vẫn hoạt động ổn định khi sử dụng sysprep:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;"><PersistAllDeviceInstalls>true</PersistAllDeviceInstalls></span></em></p> <p style="text-align: justify;">Khi chúng ta thiết lập giá trị True tại bước này, các thiết bị Plug and Play sẽ được cài đặt đầy đủ driver trên máy tính áp dụng file image. Và các thiết bị phần cứng này không cần thiết phải cài đặt lại trong quá trình tự tạo và cấu hình, những thông tin này sẽ được lưu trữ vào phần: <strong>x86_Microsoft-Windows-PnpSysprep.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Tự tạo thông số sử dụng mức năng lượng trong file image và khởi tạo phần thông số này trong file unattend.xml, cụ thể trong phần <strong>Control Panel > Power Options</strong>. Khi muốn thực hiện quá trình này, chúng ta sẽ cần đến thông số GUID, và để tìm được phần thông số này thì phải dùng lệnh sau trong Command Prompt:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;">PowerCfg -List</span></em></p> <p style="text-align: justify;">và tìm trong đó phần plan vừa tạo. Việc cuối cùng là gán tham số GUID này vào file unattend.xml để trở thành mức sử dụng và tiêu thụ năng lượng mặc định trong hệ thống, các thông tin này sẽ được lưu trữ trong phần <strong>x86_Microsoft-Windows-powercpl__neutral.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Phân chia ổ đĩa thành <strong>DriverStore </strong>trong file image, chúng ta có thể sử dụng tiện ích pnputil.exe. Cụ thể, trong trường hợp hệ thống đã có sẵn driver của 1 thiết bị ngoại vi nào đó như máy in hoặc scan, chúng ta không muốn các tài khoản người dùng khác nhận thông báo mỗi khi cài đặt driver, chúng ta sẽ gán các thông số này vào <strong>DriverStore </strong>trong file image của Windows. Ví dụ: <strong>pnputil.exe -a HP0001.inf</strong>. Để tìm hiểu rõ hơn về cú pháp này, các bạn hãy tham khảo bài hướng dẫn trực tiếp từ Microsoft tại <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd919234%28WS.10%29.aspx" target="_blank">đây</a>.</p> <p style="text-align: justify;">Để tắt bỏ chức năng thông báo của <strong>Action Center: Set backup</strong>, chúng ta sẽ tạo mới 1 file <strong>DisableBackupMonitoring.reg</strong> bằng <strong>Notepad </strong>và sử dụng đoạn mã bên dưới đây:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;">Windows Registry Editor Version 5.00</span></em></p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;">[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionWindowsBackup]<br /> &#8220;DisableMonitoring&#8221;=dword:00000001</span></em></p> <p style="text-align: justify;">Dưới đây là 1 đoạn mã được dùng để xóa bỏ các shortcut mặc định trên thanh taskbar khi người dùng đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên. Các bạn có thể tham khảo thêm về đoạn mã này tại <a href="http://social.technet.microsoft.com/forums/en-us/w7itproinstall/thread/07C56C20-3F56-4191-84C6-FC033F7A8F29" target="_blank">đây</a>, về mặt kỹ thuật thì file script này sẽ được copy tới thư mục <strong>C:WindowsSystem32SysprepCustom</strong> qua 1 file batch được thay thế trong phần startup của profile người sử dụng. Sau đó, file batch sẽ tự động xóa bỏ và quá trình trên chỉ xảy ra trong lần đăng nhập đầu tiên của người dùng:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;">1 Option Explicit<br /> 2 <br /> 3 Const CSIDL_STARTMENU = &#038;HB<br /> 4 Const CSIDL_COMMON_PROGRAMS = &#038;H17<br /> 5 <br /> 6 Dim objShell, objFSO<br /> 7 Dim objCurrentUserStartFolder<br /> 8 Dim strCurrentUserStartFolderPath<br /> 9 Dim objAllUsersProgramsFolder<br /> 10 Dim strAllUsersProgramsPath<br /> 11 Dim objFolder<br /> 12 Dim objFolderItem<br /> 13 Dim colVerbs<br /> 14 Dim objVerb<br /> 15 <br /> 16 Set objShell = CreateObject(&#8220;Shell.Application&#8221;)<br /> 17 Set objFSO = CreateObject(&#8220;Scripting.FileSystemObject&#8221;)<br /> 18 <br /> 19 Set objCurrentUserStartFolder = objShell.NameSpace (CSIDL_STARTMENU)<br /> 20 strCurrentUserStartFolderPath = objCurrentUserStartFolder.Self.Path<br /> 21 <br /> 22 Set objAllUsersProgramsFolder = objShell.NameSpace(CSIDL_COMMON_PROGRAMS)<br /> 23 strAllUsersProgramsPath = objAllUsersProgramsFolder.Self.Path<br /> 24 <br /> 25 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;Unpin Shortcuts&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;<br /> 26 <br /> 27 &#8216;*** All Users Shortcuts ****<br /> 28 <br /> 29 &#8216;Internet Explorer<br /> 30 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoftInternet Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 31         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoft&#8221;)<br /> 32         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Internet Explorer.lnk&#8221;)<br /> 33         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 34         For Each objVerb In colVerbs<br /> 35                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 36         Next<br /> 37 End If<br /> 38 <br /> 39 &#8216;Mozilla Firefox<br /> 40 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla FirefoxMozilla Firefox.lnk&#8221;) Then<br /> 41         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla Firefox&#8221;)<br /> 42         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Mozilla Firefox.lnk&#8221;)<br /> 43         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 44         For Each objVerb In colVerbs<br /> 45                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 46         Next<br /> 47 End If<br /> 48 <br /> 49 &#8216;Windows Explorer<br /> 50 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;AccessoriesWindows Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 51         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Accessories&#8221;)<br /> 52         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Explorer.lnk&#8221;)<br /> 53         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 54         For Each objVerb In colVerbs<br /> 55                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 56         Next<br /> 57 End If<br /> 58 <br /> 59 &#8216;Windows Media Player<br /> 60 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoftWindows Media Player.lnk&#8221;) Then<br /> 61         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoft&#8221;)<br /> 62         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Media Player.lnk&#8221;)<br /> 63         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 64         For Each objVerb In colVerbs<br /> 65                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 66         Next<br /> 67 End If<br /> 68 <br /> 69 &#8216;*** Current Users Shortcuts ****<br /> 70 <br /> 71 &#8216;Internet Explorer<br /> 72 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsInternet Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 73         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;Programs&#8221;)<br /> 74         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Internet Explorer.lnk&#8221;)<br /> 75         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 76         For Each objVerb In colVerbs<br /> 77                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 78         Next<br /> 79 End If<br /> 80 <br /> 81 &#8216;Mozilla Firefox<br /> 82 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsMozilla FirefoxMozilla Firefox.lnk&#8221;) Then<br /> 83         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsMozilla Firefox&#8221;)<br /> 84         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Mozilla Firefox.lnk&#8221;)<br /> 85         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 86         For Each objVerb In colVerbs<br /> 87                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 88         Next<br /> 89 End If<br /> 90 <br /> 91 &#8216;Windows Explorer<br /> 92 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessoriesWindows Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 93         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessories&#8221;)<br /> 94         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Explorer.lnk&#8221;)<br /> 95         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 96         For Each objVerb In colVerbs<br /> 97                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 98         Next<br /> 99 End If<br /> 100 <br /> 101 &#8216;Windows Media Player<br /> 102 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsWindows Media Player.lnk&#8221;) Then<br /> 103         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;Programs&#8221;)<br /> 104         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Media Player.lnk&#8221;)<br /> 105         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 106         For Each objVerb In colVerbs<br /> 107                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 108         Next<br /> 109 End If<br /> 110 <br /> 111 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;<br /> 112 <br /> 113 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;Pin Shortcuts&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;<br /> 114 <br /> 115 &#8216;Internet Explorer &#8211; All Users<br /> 116 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoftInternet Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 117         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoft&#8221;)<br /> 118         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Internet Explorer.lnk&#8221;)<br /> 119         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 120         For Each objVerb In colVerbs<br /> 121                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Pin to Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 122         Next<br /> 123 End If<br /> 124 <br /> 125 &#8216;Mozilla Firefox &#8211; All Users<br /> 126 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla FirefoxMozilla Firefox.lnk&#8221;) Then<br /> 127         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla Firefox&#8221;)<br /> 128         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Mozilla Firefox.lnk&#8221;)<br /> 129         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 130         For Each objVerb In colVerbs<br /> 131                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Pin to Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 132         Next<br /> 133 End If<br /> 134 <br /> 135 &#8216;Windows Explorer &#8211; Current User<br /> 136 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessoriesWindows Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 137         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessories&#8221;)<br /> 138         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Explorer.lnk&#8221;)<br /> 139         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 140         For Each objVerb In colVerbs<br /> 141                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Pin to Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 142         Next<br /> 143 End If<br /> 144 <br /> 145 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;</span></em></p> <p style="text-align: justify;">Sau khi thiết lập phần <strong>Network Location</strong> trong file <strong>unattend.xml</strong>, nhưng người dùng vẫn nhận được thông tin cảnh báo trong lần đăng nhập đầu tiên, hãy cài đặt bản hotfix sau trên máy tính sử dụng để làm image: <a href="http://support.microsoft.com/kb/2028749" target="_blank">http://support.microsoft.com/kb/2028749</a></p> <p style="text-align: justify;">Địa chỉ homepage của IE bị reset sau khi sử dụng sysprep: khắc phục bằng cách gán thiết lập riêng của IE vào file unattend.xml trong phần <strong>x86_Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer__neutral_31bf3856ad364e35_nonSxS.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Người sử dụng bị mất phần theme Aero sau khi dùng sysprep: sử dụng lệnh sau trong phần Command Prompt:</p> <p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"><em><span style="font-family: Courier New;">WinSAT prepop</span></em></p> <p style="text-align: justify;">Quá trình trên sẽ tạo file WinSAT <strong>prepop .xml</strong> và lưu trữ trong thu mục <strong>%WINDIR%performancewinsatdatastore</strong>, đồng thời cho phép người sử dụng giữ nguyên các thiết lập về theme sau khi dùng sysprep.</p> <p style="text-align: justify;">Chúc các bạn thành công!</p> <p style="text-align: right;"><strong>Theo: Quantrimang</strong></p> <div class='yarpp-related'> <h2><b>Xem thêm:</b></h2><ol> <li><a href="http://www.mycomputer.vn/phan-mem-he-thong.html" rel="bookmark" title="Phần mềm hệ thống">Phần mềm hệ thống </a></li> <li><a href="http://www.mycomputer.vn/mien-phi-3-thang-ban-quyen-hai-phan-mem-diet-virus-cua-kingsoft-va-norman.html" rel="bookmark" title="Miễn phí 3 tháng bản quyền hai phần mềm diệt Virus của KingSoft và Norman">Miễn phí 3 tháng bản quyền hai phần mềm diệt Virus của KingSoft và Norman </a></li> <li><a href="http://www.mycomputer.vn/nhung-nang-cap-dang-tien-nhat-cho-may-tinh.html" rel="bookmark" title="Những nâng cấp đáng tiền nhất cho máy tính">Những nâng cấp đáng tiền nhất cho máy tính </a></li> <li><a href="http://www.mycomputer.vn/xay-dung-ban-linux-gon-nhe-cho-laptop-cau-hinh-yeu.html" rel="bookmark" title="Xây dựng bản Linux gọn nhẹ cho laptop cấu hình yếu">Xây dựng bản Linux gọn nhẹ cho laptop cấu hình yếu </a></li> <li><a href="http://www.mycomputer.vn/go-roi-ve-qua-trinh-cai-dat-windows-8.html" rel="bookmark" title="Gỡ rối về quá trình cài đặt Windows 8">Gỡ rối về quá trình cài đặt Windows 8 </a></li> <li><a href="http://www.mycomputer.vn/dong-bo-du-lieu-he-thong-media-voi-xbmc.html" rel="bookmark" title="Đồng bộ dữ liệu hệ thống media với XBMC">Đồng bộ dữ liệu hệ thống media với XBMC </a></li> <li><a href="http://www.mycomputer.vn/nhung-dieu-can-biet-truoc-khi-nang-cap-len-windows-8.html" rel="bookmark" title="Những điều cần biết trước khi nâng cấp lên Windows 8">Những điều cần biết trước khi nâng cấp lên Windows 8 </a></li> <li><a href="http://www.mycomputer.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-ngay-tu-cua-windows-xp.html" rel="bookmark" title="Những điều cần biết về “ngày tử” của Windows XP">Những điều cần biết về “ngày tử” của Windows XP </a></li> <li><a href="http://www.mycomputer.vn/95-may-atm-co-nguy-bao-mat-sau-khi-windows-xp-bi-khai-tu.html" rel="bookmark" title="95% máy ATM có nguy bảo mật sau khi Windows XP bị “khai tử”">95% máy ATM có nguy bảo mật sau khi Windows XP bị “khai tử” </a></li> </ol> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </article> <div class="clear"></div> <div class="entry-tag-links"><span>Tags:</span><a href="http://www.mycomputer.vn/tag/may-tinh" rel="tag">máy tính</a><a href="http://www.mycomputer.vn/tag/phan-cung-2" rel="tag">phần cứng</a><a href="http://www.mycomputer.vn/tag/phan-mem-2" rel="tag">phần mềm</a><a href="http://www.mycomputer.vn/tag/windows-7" rel="tag">Windows 7</a><a href="http://www.mycomputer.vn/tag/windows-xp" rel="tag">Windows XP</a></div> <script> jQuery(document).ready(function($) { var url = 'http%3A%2F%2Fwww.mycomputer.vn%2Fmot-so-dieu-can-biet-ve-qua-trinh-sysprep-tren-windows-7.html'; }); </script> <div class="mom-share-post"> <h4>share</h4> <div class="mom-share-buttons"> <a href="#" onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?m2w&s=100&p&#91;url&#93;=http%3A%2F%2Fwww.mycomputer.vn%2Fmot-so-dieu-can-biet-ve-qua-trinh-sysprep-tren-windows-7.html&p&#91;images&#93;&#91;0&#93;=&p&#91;title&#93;=Một số điều cần biết về quá trình Sysprep trên Windows 7&p&#91;summary&#93;=Trong+b%C3%A0i+vi%E1%BA%BFt+d%C6%B0%E1%BB%9Bi+%C4%91%C3%A2y%2C+ch%C3%BAng+t%C3%B4i+s%E1%BA%BD+gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB%87u+nh%E1%BB%AFng+thao+t%C3%A1c+c%C6%A1+b%E1%BA%A3n+v%E1%BB%81+qu%C3%A1+tr%C3%ACnh+t%E1%BA%A1o+Sysprep+trong+Windows+7.+Tr%C3%AAn+th%E1%BB%B1c+t%E1%BA%BF+%C4%91%C3%A3+c%C3%B3+r%E1%BA%A5t+nhi%E1%BB%81u+b%C3%A0i+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+v%E1%BB%81+c', 'Share This', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=no, width=600,height=455');" class="share-facebook"><i class="enotype-icon-facebook"></i><span class="count">0</span></a> <a href="#" onclick="window.open('http://twitter.com/share?text=Một số điều cần biết về quá trình Sysprep trên Windows 7&url=http%3A%2F%2Fwww.mycomputer.vn%2Fmot-so-dieu-can-biet-ve-qua-trinh-sysprep-tren-windows-7.html', 'Post this On twitter', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=no,width=600,height=455');" class="share-twitter"><i class="momizat-icon-twitter"></i><span class="count">0</span></a> <a href="#" onclick="window.open('https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mycomputer.vn%2Fmot-so-dieu-can-biet-ve-qua-trinh-sysprep-tren-windows-7.html', 'Share', 'width=600,height=455');" class="share-google"><i class="momizat-icon-google-plus"></i><span class="count">0</span></a> <a href="javascript:window.print()" rel="nofollow" class="share-email"><i class="brankic-icon-printer"></i></a> </div> <!-- <a href="#" class="sh_arrow"><span>More</span><br> <i class="icon-double-angle-down"></i> </a> --> </div> <div class="post-nav-links"> <div class="post-nav-prev"> <a href="http://www.mycomputer.vn/kiem-tra-cac-thiet-lap-sai-trong-windows.html" rel="prev"><span>Bài trước:</span> Kiểm tra các thiết lập sai trong Windows</a> </div> <div class="post-nav-next"> <a href="http://www.mycomputer.vn/dang-ky-su-dung-avast-internet-security-6-han-dung-den-18-4-2012.html" rel="next"><span>Bài sau:</span> Đăng ký sử dụng Avast! Internet Security 6 hạn dùng đến 18/4/2012</a> </div> </div> <section class="post-section-box"> <header class="post-section-title"> <h2>Bài viết liên quan</h2> </header> <ul class="mom-related-posts clearfix"> <li itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a href="http://www.mycomputer.vn/12-trang-web-day-lap-trinh-mien-phi-noi-tieng-nhat.html"> <img itemprop="image" src="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/10/day-lap-trinh-mien-phi-165x109.jpg" data-hidpi="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/10/day-lap-trinh-mien-phi-165x109.jpg" alt="12 trang web dạy lập trình miễn phí nổi tiếng nhất" width="165" height="109"> </a></figure> <h2 itemprop="name"><a href="http://www.mycomputer.vn/12-trang-web-day-lap-trinh-mien-phi-noi-tieng-nhat.html" itemprop="url" rel="bookmark">12 trang web dạy lập trình miễn phí nổi tiếng nhất</a></h2> <div class="entry-meta"> <time datetime="2016-10-30T18:26:08+07:00" itemprop="dateCreated">30.10.2016</time> </div> </li> <li itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a href="http://www.mycomputer.vn/tach-va-nhung-am-thanh-tu-video-youtube-vao-website.html"> <img itemprop="image" src="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/10/nhung-youtube-1-165x109.jpg" data-hidpi="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/10/nhung-youtube-1-165x109.jpg" alt="Tách và nhúng âm thanh từ video YouTube vào website" width="165" height="109"> </a></figure> <h2 itemprop="name"><a href="http://www.mycomputer.vn/tach-va-nhung-am-thanh-tu-video-youtube-vao-website.html" itemprop="url" rel="bookmark">Tách và nhúng âm thanh từ video YouTube vào website</a></h2> <div class="entry-meta"> <time datetime="2016-10-23T20:00:41+07:00" itemprop="dateCreated">23.10.2016</time> </div> </li> <li itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a href="http://www.mycomputer.vn/mo-khoa-may-tinh-bang-smartphone-tai-sao-khong.html"> <img itemprop="image" src="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/05/mo-khoa-may-tinh-bang-smartphone-tai-sao-khong-1-165x109.jpg" data-hidpi="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/05/mo-khoa-may-tinh-bang-smartphone-tai-sao-khong-1.jpg" alt="Mở khóa máy tính bằng smartphone, tại sao không?" width="165" height="109"> </a></figure> <h2 itemprop="name"><a href="http://www.mycomputer.vn/mo-khoa-may-tinh-bang-smartphone-tai-sao-khong.html" itemprop="url" rel="bookmark">Mở khóa máy tính bằng smartphone, tại sao không?</a></h2> <div class="entry-meta"> <time datetime="2016-05-31T10:00:47+07:00" itemprop="dateCreated">31.05.2016</time> </div> </li> <li itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a href="http://www.mycomputer.vn/cach-cai-dat-song-song-chrome-os-tren-may-tinh-windows.html"> <img itemprop="image" src="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/05/cach-cai-dat-song-song-chrome-os-tren-may-tinh-windows-1-165x109.jpg" data-hidpi="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/05/cach-cai-dat-song-song-chrome-os-tren-may-tinh-windows-1.jpg" alt="Cách cài đặt song song Chrome OS trên máy tính Windows" width="165" height="109"> </a></figure> <h2 itemprop="name"><a href="http://www.mycomputer.vn/cach-cai-dat-song-song-chrome-os-tren-may-tinh-windows.html" itemprop="url" rel="bookmark">Cách cài đặt song song Chrome OS trên máy tính Windows</a></h2> <div class="entry-meta"> <time datetime="2016-05-30T10:00:18+07:00" itemprop="dateCreated">30.05.2016</time> </div> </li> <li itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a href="http://www.mycomputer.vn/khac-phuc-loi-mat-bieu-tuong-volume-o-taskbar-cua-windows-10.html"> <img itemprop="image" src="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/05/khac-phuc-loi-mat-bieu-tuong-volume-o-taskbar-cua-windows-10-2-165x109.jpg" data-hidpi="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/05/khac-phuc-loi-mat-bieu-tuong-volume-o-taskbar-cua-windows-10-2.jpg" alt="Khắc phục lỗi mất biểu tượng Volume ở Taskbar của Windows 10" width="165" height="109"> </a></figure> <h2 itemprop="name"><a href="http://www.mycomputer.vn/khac-phuc-loi-mat-bieu-tuong-volume-o-taskbar-cua-windows-10.html" itemprop="url" rel="bookmark">Khắc phục lỗi mất biểu tượng Volume ở Taskbar của Windows 10</a></h2> <div class="entry-meta"> <time datetime="2016-05-26T10:00:18+07:00" itemprop="dateCreated">26.05.2016</time> </div> </li> <li itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a href="http://www.mycomputer.vn/cach-chan-flash-tren-chrome-de-tang-toc-duyet-web-tiet-kiem-pin.html"> <img itemprop="image" src="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/05/cach-chan-flash-tren-chrome-de-tang-toc-duyet-web-tiet-kiem-pin-5-165x109.jpg" data-hidpi="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2016/05/cach-chan-flash-tren-chrome-de-tang-toc-duyet-web-tiet-kiem-pin-5.jpg" alt="Cách chặn Flash trên Chrome để tăng tốc duyệt web, tiết kiệm pin" width="165" height="109"> </a></figure> <h2 itemprop="name"><a href="http://www.mycomputer.vn/cach-chan-flash-tren-chrome-de-tang-toc-duyet-web-tiet-kiem-pin.html" itemprop="url" rel="bookmark">Cách chặn Flash trên Chrome để tăng tốc duyệt web, tiết kiệm pin</a></h2> <div class="entry-meta"> <time datetime="2016-05-20T10:00:54+07:00" itemprop="dateCreated">20.05.2016</time> </div> </li> </ul> </section> </div> </div><!--Main Content--> <aside class="secondary-sidebar sws2" role="complementary" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WPSideBar"><!--secondary sidebar--> <div class="widget widget_search" id="search-2"><div class="search-box"> <form role="search" method="get" class="search-form mom-search-form" action="http://www.mycomputer.vn"> <input type="search" class="search-field sf" value="Tìm kiếm" name="s" title="Tìm kiếm:" onfocus="if(this.value=='Tìm kiếm')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='Tìm kiếm';"> <button type="submit" class="search-submit" value="Search"></button> </form> </div></div><div class="widget widget_rss" id="rss-3"><div class="widget-title"><h2><a class="rsswidget" href="http://www.nuconggiachanh.vn/feed/rss"><img class="rss-widget-icon" style="border:0" width="14" height="14" src="http://www.mycomputer.vn/wp-includes/images/rss.png" alt="RSS" /></a> <a class="rsswidget" href="http://www.nuconggiachanh.vn/">Nữ công gia chánh</a></h2></div><ul><li><a class='rsswidget' href='http://www.nuconggiachanh.vn/bo-ham-bia-mem-ngon-bo-duong.html'>Bò hầm bia mềm ngon bổ dưỡng</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.nuconggiachanh.vn/cach-lam-mon-khoai-mon-hap-tom-thit.html'>Cách làm món khoai môn hấp tôm thịt</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.nuconggiachanh.vn/tet-nay-lam-mon-cu-cai-ngam-chong-ngan-cuc-chuan.html'>Tết này làm món củ cải ngâm chống ngán cực chuẩn</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.nuconggiachanh.vn/huong-dan-cach-goi-banh-chung-bang-khuon-vo-cung-dep-mat.html'>Hướng dẫn cách gói bánh chưng bằng khuôn vô cùng đẹp mắt</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.nuconggiachanh.vn/bap-bo-ngam-nuoc-mam-man.html'>Bắp bò ngâm nước mắm mặn</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.nuconggiachanh.vn/hao-com-thit-ba-chi-kho-quet-ngu-qua.html'>Hao cơm thịt ba chỉ kho quẹt ngũ quả</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.nuconggiachanh.vn/canh-chay-sen-dua-vua-ngon-vua-tri-benh.html'>Canh chay sen dừa vừa ngon vừa trị bệnh</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.nuconggiachanh.vn/mien-chien-gion.html'>Miến chiên giòn</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.nuconggiachanh.vn/be-be-sot-me-chua-ngot-ngon-com-toi.html'>Bề bề sốt me chua ngọt ngon cơm tối</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.nuconggiachanh.vn/cha-buoi-thanh-mat-ngay-nang.html'>Chả bưởi thanh mát ngày nắng</a></li></ul></div><div class="widget Like-box" id="like-box-3"><div class="widget-title"><h2>Facebook</h2></div><div class="facebook-widget"> <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/www.NuCongGiaChanh.vn&amp;width=170&amp;height=220&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;show_border=false&amp;stream=false&amp;header=false" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:170px; height:220px;" allowTransparency="true"></iframe> </div> </div><div class="widget momizat-ads clearfix" id="momizatads-3"><div class="widget-title"><h2>Quảng cáo</h2></div> <div class="mom-ads-wrap "> <div class="mom-ads " style="margin-bottom:-0px;"> <div class="mom-ads-inner"> <div class="mom-ad" data-id="43201" style="width:300px; height:250px; margin-bottom:0px;"> <div class="ad-code"><script type="text/javascript"> GA_googleFillSlotWithSize("ca-pub-0242877044592512", "kgv_300",300,250); </script></div> </div><!--mom ad--> </div> </div> <!--Mom ads--> </div> </div><div class="widget posts_images" id="momizat-posts-images-2"><div class="widget-title"><h2>Bài viết phổ biến</h2></div><div class="news-pics-widget"> <ul class="npwidget clearfix"> <li class="simptip-position-top simptip-movable half-arrow simptip-multiline" data-tooltip="Những mong đợi phần cứng cho iPad thế hệ tiếp theo từ iPhone 5s" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a itemprop="url" href="http://www.mycomputer.vn/nhung-mong-doi-phan-cung-cho-ipad-the-he-tieo-the-tu-iphone-5s.html" rel="bookmark"> <img itemprop="image" src="http://hinh.mycomputer.vn/images09/apple-16-9-14.jpg" data-hidpi="http://hinh.mycomputer.vn/images09/apple-16-9-14.jpg" alt="Những mong đợi phần cứng cho iPad thế hệ tiếp theo từ iPhone 5s" width="81" height="55"> </a></figure> </li> <li class="simptip-position-top simptip-movable half-arrow simptip-multiline" data-tooltip="Apple update: Maverick 10.9.3, Camera Raw mới, iTunes 11.2 cùng lúc" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a itemprop="url" href="http://www.mycomputer.vn/apple-update-maverick-10-9-3-camera-raw-moi-itunes-11-2-cung-luc.html" rel="bookmark"> <img itemprop="image" src="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2014/05/apple-16-5-6-81x55.jpg" data-hidpi="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2014/05/apple-16-5-6.jpg" alt="Apple update: Maverick 10.9.3, Camera Raw mới, iTunes 11.2 cùng lúc" width="81" height="55"> </a></figure> </li> <li class="simptip-position-top simptip-movable half-arrow simptip-multiline" data-tooltip="Loạt laptop mới đáng chú ý trong 2 ngày đầu Computex 2013" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a itemprop="url" href="http://www.mycomputer.vn/loat-laptop-moi-dang-chu-y-trong-2-ngay-dau-computex-2013.html" rel="bookmark"> <img itemprop="image" src="http://hinh.mycomputer.vn/images06/laptop-6-6-5.jpg" data-hidpi="http://hinh.mycomputer.vn/images06/laptop-6-6-5.jpg" alt="Loạt laptop mới đáng chú ý trong 2 ngày đầu Computex 2013" width="81" height="55"> </a></figure> </li> <li class="simptip-position-top simptip-movable half-arrow simptip-multiline" data-tooltip="Người dùng không nên quá lo lắng trước việc tài khoản Gmail bị lộ" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a itemprop="url" href="http://www.mycomputer.vn/nguoi-dung-khong-nen-qua-lo-lang-truoc-viec-tai-khoan-gmail-bi-lo.html" rel="bookmark"> <img itemprop="image" src="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2014/09/gmail-16-9-81x55.jpg" data-hidpi="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2014/09/gmail-16-9.jpg" alt="Người dùng không nên quá lo lắng trước việc tài khoản Gmail bị lộ" width="81" height="55"> </a></figure> </li> <li class="simptip-position-top simptip-movable half-arrow simptip-multiline" data-tooltip="Máy tính gọn nhẹ cho văn phòng" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a itemprop="url" href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh-gon-nhe-cho-van-phong.html" rel="bookmark"> <img itemprop="image" src="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2015/09/dell-8-9-1-81x55.jpg" data-hidpi="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2015/09/dell-8-9-1.jpg" alt="Máy tính gọn nhẹ cho văn phòng" width="81" height="55"> </a></figure> </li> <li class="simptip-position-top simptip-movable half-arrow simptip-multiline" data-tooltip="Làm gì khi bị nhiễm virus đòi tiền chuộc CTB-Locker?" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a itemprop="url" href="http://www.mycomputer.vn/lam-gi-khi-bi-nhiem-virus-doi-tien-chuoc-ctb-locker.html" rel="bookmark"> <img itemprop="image" src="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2015/07/tin-tuc-8-7-5-81x55.jpg" data-hidpi="http://www.mycomputer.vn/wp-content/uploads/2015/07/tin-tuc-8-7-5.jpg" alt="Làm gì khi bị nhiễm virus đòi tiền chuộc CTB-Locker?" width="81" height="55"> </a></figure> </li> <li class="simptip-position-top simptip-movable half-arrow simptip-multiline" data-tooltip="Samsung sẽ giới thiệu Galaxy Tab 4 tại MWC 2014" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a itemprop="url" href="http://www.mycomputer.vn/samsung-se-gioi-thieu-galaxy-tab-4-tai-mwc-2014.html" rel="bookmark"> <img itemprop="image" src="http://hinh.mycomputer.vn/images14/galaxy-tab-12-2.jpg" data-hidpi="http://hinh.mycomputer.vn/images14/galaxy-tab-12-2.jpg" alt="Samsung sẽ giới thiệu Galaxy Tab 4 tại MWC 2014" width="81" height="55"> </a></figure> </li> <li class="simptip-position-top simptip-movable half-arrow simptip-multiline" data-tooltip="iPad thế hệ 5 có thể thêm màu vàng như iPhone 5S" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <figure class="post-thumbnail"><a itemprop="url" href="http://www.mycomputer.vn/ipad-the-he-5-co-the-them-mau-vang-nhu-iphone-5s.html" rel="bookmark"> <img itemprop="image" src="http://hinh.mycomputer.vn/images10/ipad-18-9-1.jpg" data-hidpi="http://hinh.mycomputer.vn/images10/ipad-18-9-1.jpg" alt="iPad thế hệ 5 có thể thêm màu vàng như iPhone 5S" width="81" height="55"> </a></figure> </li> </ul> </div> </div><!-- fixed widget --><div class="widget mom_googleplus" id="momizat-googlebadgebox-2"><div class="widget-title"><h2>Google+</h2></div><div class="mom-googleplus-widget"> <div class="mgw-inner"> <div class="g-page" data-width="170" data-href="https://plus.google.com/+MycomputerVn1" data-layout="portrait" data-theme="light" data-rel="publisher" data-showtagline="true" data-showcoverphoto="true"></div> <!-- Place this tag after the last badgev2 tag. --> <script type="text/javascript"> var lang = 'vi'; if (lang !== '') { window.___gcfg = {lang: lang}; } (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); </script> </div> <div class="mgw-cover"></div> </div> </div><!-- fixed widget --><div class="widget widget_rss" id="rss-4"><div class="widget-title"><h2><a class="rsswidget" href="http://www.chamcon.vn/feed/rss"><img class="rss-widget-icon" style="border:0" width="14" height="14" src="http://www.mycomputer.vn/wp-includes/images/rss.png" alt="RSS" /></a> <a class="rsswidget" href="">Chăm Con</a></h2></div></div></aside><!--secondary sidebar--> </div><!--Main left--> <aside class="sidebar sws2" role="complementary" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WPSideBar"><!--sidebar--> <!-- fixed widget --> <div class="widget widget_recent_entries" id="recent-posts-2"> <div class="widget-title"><h2>Bài viết mới nhất</h2></div> <ul> <li> <a href="http://www.mycomputer.vn/ve-viet-nam-laptop-zenbook-flip-14inch-cam-ung-co-gia-hon-30-trieu-dong.html">Về Việt Nam, laptop ZenBook Flip 14inch cảm ứng có giá hơn 30 triệu đồng</a> </li> <li> <a href="http://www.mycomputer.vn/surface-pro-gia-1149-usd-cho-doanh-nhan-canh-tranh-voi-macbook.html">Surface Pro giá 1149 USD cho doanh nhân, cạnh tranh với MacBook</a> </li> <li> <a href="http://www.mycomputer.vn/huong-dan-tai-phan-mem-chinh-sua-video-cyberlink-powerdirector-mien-phi.html">Hướng dẫn tải phần mềm chỉnh sửa video CyberLink PowerDirector miễn phí</a> </li> <li> <a href="http://www.mycomputer.vn/integral-memory-trinh-lang-the-microsd-co-dung-luong-lon-nhat-the-gioi.html">Integral Memory trình làng thẻ MicroSD có dung lượng lớn nhất thế giới</a> </li> <li> <a href="http://www.mycomputer.vn/microsoft-mang-surface-book-2-den-17-thi-truong-moi.html">Microsoft mang Surface Book 2 đến 17 thị trường mới</a> </li> <li> <a href="http://www.mycomputer.vn/sap-co-wi-fi-nhanh-khong-the-tin-noi.html">Sắp có Wi-Fi nhanh không thể tin nổi</a> </li> <li> <a href="http://www.mycomputer.vn/transcend-gioi-thieu-o-cung-di-dong-storejet-200-cho-may-mac.html">Transcend giới thiệu ổ cứng di động StoreJet 200 cho máy Mac</a> </li> <li> <a href="http://www.mycomputer.vn/lenovo-ra-mat-loat-san-pham-thinkpad-2018.html">Lenovo ra mắt loạt sản phẩm ThinkPad 2018</a> </li> <li> <a href="http://www.mycomputer.vn/plextor-trinh-lang-ssd-m9pe-series-chuyen-dung-cho-thi-dau-game.html">Plextor trình làng SSD M9Pe Series, chuyên dùng cho thi đấu game</a> </li> <li> <a href="http://www.mycomputer.vn/xuat-hien-loat-lo-hong-de-doa-toan-bo-smartphone-va-pc.html">Xuất hiện loạt lỗ hổng đe dọa toàn bộ smartphone và PC</a> </li> </ul> </div><!-- fixed widget --><div class="widget momizat-ads clearfix" id="momizatads-2"> <div class="mom-ads-wrap "> <div class="mom-ads " style="margin-bottom:-0px;"> <div class="mom-ads-inner"> <div class="mom-ad" data-id="43201" style="width:300px; height:250px; margin-bottom:0px;"> <div class="ad-code"><script type="text/javascript"> GA_googleFillSlotWithSize("ca-pub-0242877044592512", "kgv_300",300,250); </script></div> </div><!--mom ad--> </div> </div> <!--Mom ads--> </div> </div><!-- fixed widget --><div class="widget widget_rss" id="rss-5"><div class="widget-title"><h2><a class="rsswidget" href="http://www.trochoivui.com/rss.xml"><img class="rss-widget-icon" style="border:0" width="14" height="14" src="http://www.mycomputer.vn/wp-includes/images/rss.png" alt="RSS" /></a> <a class="rsswidget" href="http://www.trochoivui.com/">TroChoiVui.com &#8211; Chơi game miễn phí</a></h2></div><ul><li><a class='rsswidget' href='http://www.trochoivui.com/game/21605/phieu-luu-ky-thu-245.html'>Phiêu lưu kỳ thú 245</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.trochoivui.com/game/21604/lai-xe-tren-pho-134.html'>Lái xe trên phố 134</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.trochoivui.com/game/21603/thiet-ke-nguoi-mau-593.html'>Thiết kế người mẫu 593</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.trochoivui.com/game/21602/choi-bida-lo-kieu-46.html'>Chơi bida lỗ kiểu 46</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.trochoivui.com/game/21601/thoi-trang-co-dau-17.html'>Thời trang cô dâu 17</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.trochoivui.com/game/21600/ban-cung-diet-ma-3.html'>Bắn cung diệt ma 3</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.trochoivui.com/game/21599/ban-may-bay-kieu-250.html'>Bắn máy bay kiểu 250</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.trochoivui.com/game/21598/thoi-trang-nu-kieu-2132.html'>Thời trang nữ kiểu 2132</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.trochoivui.com/game/21597/choi-bida-lo-kieu-45.html'>Chơi bida lỗ kiểu 45</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.trochoivui.com/game/21596/thiet-ke-nguoi-mau-592.html'>Thiết kế người mẫu 592</a></li></ul></div><!-- fixed widget --><div class="widget momizat-ads clearfix" id="momizatads-4"> <div class="mom-ads-wrap "> <div class="mom-ads " style="margin-bottom:-0px;"> <div class="mom-ads-inner"> <div class="mom-ad" data-id="43201" style="width:300px; height:250px; margin-bottom:0px;"> <div class="ad-code"><script type="text/javascript"> GA_googleFillSlotWithSize("ca-pub-0242877044592512", "kgv_300",300,250); </script></div> </div><!--mom ad--> </div> </div> <!--Mom ads--> </div> </div><!-- fixed widget --><div class="widget widget_rss" id="rss-2"><div class="widget-title"><h2><a class="rsswidget" href="http://www.thegioinganhang.vn/feed/rss"><img class="rss-widget-icon" style="border:0" width="14" height="14" src="http://www.mycomputer.vn/wp-includes/images/rss.png" alt="RSS" /></a> <a class="rsswidget" href="http://www.thegioinganhang.vn/">Thế giới ngân hàng</a></h2></div><ul><li><a class='rsswidget' href='http://www.thegioinganhang.vn/bidv-trien-khai-goi-tin-dung-10-000-ty-dong-voi-nhieu-uu-dai-hap-dan.html'>BIDV triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng với nhiều ưu đãi hấp dẫn</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.thegioinganhang.vn/uu-dai-20-tai-the-coffee-bean-tea-leaf-cho-the-tin-dung-shinhan.html'>Ưu đãi 20% tại The Coffee Bean &amp; Tea Leaf cho thẻ tín dụng Shinhan</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.thegioinganhang.vn/giam-ngay-10-khi-mua-hang-tai-nguyen-kim-voi-the-hdbank-visa.html'>Giảm ngay 10% khi mua hàng tại Nguyễn Kim với thẻ HDBank Visa</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.thegioinganhang.vn/mung-tet-nguyen-dan-2020-cho-the-tin-dung-lienvietpostbank-mastercard.html'>Mừng Tết nguyên đán 2020 cho thẻ tín dụng LienVietPostBank MasterCard</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.thegioinganhang.vn/doanh-so-lon-nhan-thuong-cao-cung-bidv.html'>Doanh số lớn, nhận thưởng cao cùng BIDV</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.thegioinganhang.vn/uu-dai-danh-rieng-cho-chu-the-shinhan-tai-speed-l-ung-dung-mua-hang-nhanh-cua-lotte-mart-3.html'>Ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ Shinhan tại Speed L – Ứng dụng mua hàng nhanh của Lotte Mart</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.thegioinganhang.vn/mung-xuan-canh-ty-bac-a-bank-gui-loc-tri-an-khach-hang-gui-tien.html'>Mừng xuân Canh Tý, Bac A Bank gửi lộc tri ân khách hàng gửi tiền</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.thegioinganhang.vn/li-xi-canh-ty-ruoc-loc-don-xuan-lai-suat-toi-855-nam-cung-baoviet-bank.html'>Lì xì Canh Tý – Rước lộc đón xuân, Lãi suất tới 8,55%/năm cùng BaoViet Bank</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.thegioinganhang.vn/uu-dai-toi-50-khi-mua-sam-qua-ung-dung-vietinbank-ipay-mobile.html'>Ưu đãi tới 50%++ khi mua sắm qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile</a></li><li><a class='rsswidget' href='http://www.thegioinganhang.vn/cung-pvcombank-ruoc-loc-may-man-voi-chuong-trinh-gui-tien-nhan-vang-khai-xuan-nhu-y.html'>Cùng PVcomBank rước lộc may mắn với chương trình Gửi tiền nhận vàng – Khai xuân như ý</a></li></ul></div></aside><!--sidebar--> </div><!--container--> </div><!--wrap--> <footer class="footer clearfix"> <div class="inner"> <div class="footer-widget one-full"> </div> </div> </footer> <div class="footer-menu clearfix"> <div class="inner"> <ul id="menu-main-multinews" class="footer_mega_menu"><li id="menu-item-61791" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-depth-0"><a href="http://www.mycomputer.vn/"><i class="momizat-icon-home2"></i>Trang chủ<span class="menu_bl" style="background:;"></span></a></li> <li id="menu-item-61792" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-parent-item menu-item-depth-0"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/tin-tuc">Tin tức<span class="menu_bl" style="background:#dd3333;"></span></a> <ul class="sub-menu "> <li id="menu-item-61806" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category active menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/tin-tuc/tin-trong-nuoc">Tin trong nước</a></li> <li id="menu-item-61793" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/tin-tuc/tin-nuoc-ngoai">Tin nước ngoài</a></li> <li id="menu-item-61805" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/tin-tuc/tin-khuyen-mai">Tin khuyến mãi</a></li> <li id="menu-item-61794" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/tin-tuc/san-pham-moi">Sản phẩm mới</a></li> </ul> <i class='responsive-caret'></i> </li> <li id="menu-item-61795" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-category-ancestor current-menu-ancestor current-menu-parent current-category-parent menu-item-has-children menu-parent-item menu-item-depth-0"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/huong-dan">Hướng dẫn<span class="menu_bl" style="background:#1e73be;"></span></a> <ul class="sub-menu "> <li id="menu-item-61796" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category active menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/huong-dan/lap-trinh">Lập trình</a></li> <li id="menu-item-61797" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/huong-dan/network">Network</a></li> <li id="menu-item-61798" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/huong-dan/phan-cung">Phần cứng</a></li> <li id="menu-item-61799" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-menu-item menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/huong-dan/phan-mem">Phần mềm</a></li> <li id="menu-item-61800" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/huong-dan/do-hoa">Đồ họa</a></li> </ul> <i class='responsive-caret'></i> </li> <li id="menu-item-61801" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-parent-item menu-item-depth-0"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/khoa-hoc">Khóa học<span class="menu_bl" style="background:#a568e2;"></span></a> <ul class="sub-menu "> <li id="menu-item-61802" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category active menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/khoa-hoc/hoc-lap-trinh">Lập trình</a></li> <li id="menu-item-61803" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/khoa-hoc/quan-tri-mang">Quản trị mạng</a></li> <li id="menu-item-61804" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/khoa-hoc/thiet-ke-do-hoa">Thiết kế đồ họa</a></li> </ul> <i class='responsive-caret'></i> </li> <li id="menu-item-61807" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-parent-item menu-item-depth-0"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/viec-lam">Việc làm<span class="menu_bl" style="background:#7cd63b;"></span></a> <ul class="sub-menu "> <li id="menu-item-61808" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category active menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/viec-lam/giang-vien">Giảng viên</a></li> <li id="menu-item-61809" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/viec-lam/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li id="menu-item-61810" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/viec-lam/ky-thuat-vien">Kỹ thuật viên</a></li> <li id="menu-item-61811" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/viec-lam/lap-trinh-vien">Lập trình viên</a></li> <li id="menu-item-61812" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/viec-lam/viec-lap-trinh-web">Lập trình web</a></li> <li id="menu-item-61813" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/viec-lam/quan-ly">Quản lý</a></li> <li id="menu-item-61814" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/viec-lam/viec-quan-tri-mang">Quản trị mạng</a></li> <li id="menu-item-61815" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/viec-lam/thiet-ke-web">Thiết kế web</a></li> <li id="menu-item-61816" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/viec-lam/viec-thiet-ke-do-hoa">Thiết kế đồ họa</a></li> </ul> <i class='responsive-caret'></i> </li> <li id="menu-item-61817" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-parent-item menu-item-depth-0"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/download">Download<span class="menu_bl" style="background:#ddb475;"></span></a> <ul class="sub-menu "> <li id="menu-item-61818" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category active menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/download/diet-virus">Diệt virus</a></li> <li id="menu-item-61819" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/download/driver">Driver</a></li> <li id="menu-item-61820" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/download/ebook">Ebook</a></li> <li id="menu-item-61821" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/download/lap-trinh-web">Lập trình web</a></li> <li id="menu-item-61822" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/download/link-moi">Link mới</a></li> <li id="menu-item-61823" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/download/software">Software</a></li> </ul> <i class='responsive-caret'></i> </li> <li id="menu-item-61824" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-parent-item menu-item-depth-0"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/cua-hang-vi-tinh">Cửa hàng máy tính<span class="menu_bl" style="background:#d91897;"></span></a> <ul class="sub-menu "> <li id="menu-item-61825" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category active menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/cua-hang-vi-tinh/can-tho">Cần Thơ</a></li> <li id="menu-item-61826" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/cua-hang-vi-tinh/ha-noi">Hà Nội</a></li> <li id="menu-item-61827" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/cua-hang-vi-tinh/tphcm">TP.HCM</a></li> <li id="menu-item-61828" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-depth-1"><a href="http://www.mycomputer.vn/may-tinh/cua-hang-vi-tinh/da-nang">Đà Nẵng</a></li> </ul> <i class='responsive-caret'></i> </li> </ul> </div> </div> <div class="footer-bottom" role="contentinfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WPFooter"> <div class="inner"> <div class="alignright"> <ul class="footer-bottom-social"> <li class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/mycomputer.vn" target="_blank"></a></li> <li class="google"><a href="https://plus.google.com/109164533644205182666" target="_blank"></a></li> </ul> </div> <div class="alignleft"> <div class="copyrights">Cổng thông tin về máy tính. Copyright © 2009 - 2016 by MyComputer.vn</div> </div> </div> </div> <a class="toup" href="#"><i class="enotype-icon-arrow-up6"></i></a> </div><!--fixed layout--> <link rel='stylesheet' id='yarppRelatedCss-css' href='http://www.mycomputer.vn/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/style/related.css?ver=5.1.1' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='http://www.mycomputer.vn/wp-content/themes/multinews_2.1.4/js/plugins.min.js?ver=1.0'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var momAjaxL = {"url":"http:\/\/www.mycomputer.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"3a77daef27","success":"Check your email to complete subscription","error":"Already subscribed","error2":"Email invalid","nomore":"No More Posts","homeUrl":"http:\/\/www.mycomputer.vn","viewAll":"View All Results","noResults":"Sorry, no posts matched your criteria"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://www.mycomputer.vn/wp-content/themes/multinews_2.1.4/js/main.js?ver=1.0'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.mycomputer.vn/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/prettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js?ver=4.4.4'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.mycomputer.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.1.1'></script> <script type='text/javascript'> var q2w3_sidebar_options = new Array(); q2w3_sidebar_options[0] = { "sidebar" : "secondary-sidebar", "margin_top" : 10, "margin_bottom" : 405, "stop_id" : "", "screen_max_width" : 0, "screen_max_height" : 0, "width_inherit" : false, "refresh_interval" : 1500, "window_load_hook" : false, "disable_mo_api" : false, "widgets" : ['momizat-googlebadgebox-2','rss-4'] }; q2w3_sidebar_options[1] = { "sidebar" : "main-sidebar", "margin_top" : 10, "margin_bottom" : 405, "stop_id" : "", "screen_max_width" : 0, "screen_max_height" : 0, "width_inherit" : false, "refresh_interval" : 1500, "window_load_hook" : false, "disable_mo_api" : false, "widgets" : ['recent-posts-2','momizatads-2','rss-5','momizatads-4','rss-2'] }; </script> <script type='text/javascript' src='http://www.mycomputer.vn/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/q2w3-fixed-widget.min.js?ver=5.0.4'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.mycomputer.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.1.1'></script> </body> </html>