Mozilla cùng 2 hãng tin lớn của Mỹ tạo hệ thống bình luận mới

Người đọc có thể gửi link, ảnh và nhiều nội dung khác, đồng thời có thể quản lý danh tính và theo dõi những đóng góp của họ.

Hai hãng tin The New York Times và Washington Post tin rằng họ có thể tạo ra một hệ thống bình luận tốt hơn hiện tại. Vì vậy, họ đã kết hợp cùng để tạo ra một nền tảng bình luận mã nguồn mở để cho mọi trang tin tức có thể download và sử dụng miễn phí. Nhóm tuyên bố rằng, hệ thống này thực ra giống như là “một nền tảng xuất bản cho người đọc” hơn là một hệ thống bình luận. Bởi vì, người đọc có thể gửi link, ảnh và nhiều nội dung khác, đồng thời có thể quản lý danh tính và theo dõi những đóng góp của họ.

tin-tuc-21-6-2

Nhóm cũng nói rằng, các bài viết có thể sử dụng các nội dung bình luận để tạo ra các “dạng khác về cách kể chuyện cũng như khởi tạo các cuộc tranh luận”. Tuy nhiên, nhóm không mô tả chi tiết hệ thống mới này chính là là gì.

Không may, chúng ta sẽ còn phải chờ đợi để khám phá và thực sự được sử dụng hệ thống mới này. Nhóm phát triển hy vọng sẽ dành 2 năm để hoàn thành dự án.

Theo: Ictnews

Bài viết liên quan