MyBB – Phần mềm mã nguồn mở tạo diễn đàn

MyBB chuyên về diễn đàn thảo luận và được phát triển bởi một nhóm các nhà phát triển năng động. MyBB còn được gọi là MyBBoard hay MyBulletinBoard là một diễn đàn miễn phí được phát triển bằng cách sử dụng PHP và MySQL với nhiều tính năng hay và hữu ích giúp người tham gia, quản trị diễn đàn tiếp cận nhanh chóng.

Phần mềm được gắn các tính năng như chỉnh sửa nội dung và các tính năng vừa phải cho phép diễn đàn trở nên gọn gàng và truy cập nhanh chóng hơn. Hơn nữa, phần mềm còn có một cộng đồng hưởng ứng tích cực do có nhiều plugin được cài đặt bên trong hệ thống trở nên uyển chuyển hơn.

Download: http://cloud.github.com/downloads/mybb/mybb16/mybb_1607.zip

Bài viết liên quan