MySecretFolder – Bảo vệ thư mục

MySecretFolder là một ứng dụng mạnh tuy thế lại rất dễ sử dụng để ẩn hoặc khóa những thư mục riêng tư khỏi con mắt tò mò của những user khác dùng chung .

mysecretfolder

Bạn có thể làm gì với MySecretFolder:

  • Ẩn thư mục và làm cho chúng không bị nhìn thấy cho đến khi một password hợp lệ được nhập vào.
  • bằng mật khẩu, chỉ cho phép user được cấp phép truy nhập.
  • Vận hành mạnh mẽ, vô hình với tất cả người dùng.
  • Truy nhập nhanh tới thư mục được bảo vệ thông qua các phím tắt…
  • Không giống như sẵn có của Window, MySecretFolder không đòi hỏi ổ cứng của bạn phải được định dạng .
  • MySecretFolder có thể bảo vệ thư mục trên cả hai định dạng đĩa NTFS và FAT 32.

Download:

Bài viết liên quan