Năm 2017, Việt Nam sẽ đưa lên Internet 10% hoạt động đời sống

Đại diện Hiệp hội Việt Nam (VIA) cho biết, mục tiêu đến năm 2017, Việt Nam có 10% các hoạt động đời sống xã hội được đưa lên , tạo sự gần gũi, thân thiện của Internet và đời sống; đóng góp tích cực vào việc hình thành hệ sinh thái IoT (Internet của vạn vật) ở Việt Nam với nòng cốt là các doanh nghiệp viễn thông, Internet, phần cứng và phần mềm, ứng dụng liên quan IoT.

tin-tuc-26-10-1

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, có 50-60% hộ gia đình và cá nhân có Internet băng rộng; đồng thời, thúc đẩy việc đưa ứng dụng Internet vào đời sống xã hội, đặc biệt tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ công…

Ngoài việc phấn đấu trở thành một hiệp hội mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các doanh nghiệp thành viên và cộng đồng người sử dụng dịch vụ Internet, Hiệp hội cũng đặt mục tiêu kết nạp thêm 50 hội viên, đảm bảo đa dạng trong hệ sinh thái Internet nói chung như các nhà viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ Internet, nội dung số, ứng dụng, phần mềm, phần cứng… liên quan đến kinh doanh và hoạt động trên Internet; nâng cao vai trò trong nước và khu vực, tiến tới hợp tác và chủ trì các sự kiện Internet có tính quốc tế tại Việt Nam.

Trong năm năm qua, Hiệp hội Internet Việt Nam đã nỗ lực vươn lên hoàn thiện bộ máy, tạo sự thịnh vượng cho cộng đồng Internet nói riêng và cộng đồng truyền thông Việt Nam nói chung. Hiện nay, Hiệp hội tổ chức các sự kiện, đào tạo, định hướng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, chiến lược xã hội hóa Internet Việt Nam giúp các hội viên nâng cao trình độ nghiệp vụ bằng cách mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ chuyên đề Internet, tạo điều kiện học tập, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển Internet, nội dung thông tin số trong mọi mặt đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng góp phần vào việc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước bằng các hoạt động thúc đẩy, thu hút đầu tư và công nghệ cũng như quảng bá tiềm năng Internet Việt Nam; hỗ trợ, khuyến nghị các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh các hoạt động về Internet tại Việt Nam nói riêng và viễn thông, công nghệ thông tin nói chung.

Hàng năm, Hiệp hội tổ chức đều đặn các chuỗi hoạt động của sự kiện thường niên “Ngày Internet Việt Nam” suốt ba năm qua. Sự kiện Ngày Internet đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng, từng bước khẳng định phạm vi, quy mô, số lượng của chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện thường niên.

Nội dung của sự kiện luôn bám sát vào những vấn đề nóng, thời sự của xã hội, bám sát chủ trương đường lối và các định hướng của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Hiệp hội cũng đã từng bước phát triển mở rộng và khẳng định vai trò, uy tín của Hiệp hội./.

Theo Vietnamplus

Bài viết liên quan