Net Transport – Classic – Quản lý và hỗ trợ download

Net Transport (cũng được gọi là NetTransport hoặc NetXfer) là một trình quản lý và hỗ trợ quá trình download mạnh mẽ và nhanh hơn. Phiên bản mới hỗ trợ nhiều giao thức Internet khác nhau, bao gồm:

– FTP / over SSL (Secure Sockets Layer) / over SSH (Secure Shell)
– MMS (Microsoft Media Services)
– RTSP (Real-Time Streaming Protocol)
– BitTorrent
– eMule
– RTMP / RTMPE / RTMPT (Real Time Messaging Protocol)

Các tính năng khác:

– Ghi lại các URL và lưu nó lại như tên tập tin.
– Sử dụng “URL Sniffer” sẵn có để bắt các URL
– Sử dụng “File Manager” đơn giản nhưng mạnh mẽ để phân loại và quản lý các tập tin đã tải về hiệu quả hơn.
– Đăng nhập vào Windows với nhiều tên người dùng khác nhau để quản lý các file
– Đều chỉnh băng thông sử dụng Net Transport
– Net Transport có thể tự động tắt máy hay treo modem khi hoàn thành download.
– Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
– Sử dụng nhiều multi-threads cho tất cả các giao thức trực tuyến để làm giảm đáng kể thời gian tải.
– Tự động phân tích cú pháp như .asx, .Smi để có được các URL thực.

Download:

Bài viết liên quan