Những điều căn bản trong quản trị Switch Cisco – phần 2

  – Trong phần 1, chúng ta đã đi qua một số điều căn bản của quản trị Switch Cisco như các đăng nhập, cách hiển thị cấu hình switch, cách hiển thị các cổng… Trong phần 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục với những điều căn bản trong quản trị Switch Cisco. Cách lưu lại cấu hình switch

Ở phần 1, chúng ta đã bàn về cách bật/ tắt các cổng cũng như cách thay đổi cài đặt tốc độ và duplex. Đây là những chức năng cần thiết. Tuy nhiên, khi hoàn tất, bạn cần phải lưu lại cấu hình của bạn. Các switch Cisco không thể tự động lưu lại những thay đổi. Nếu bạn đã thực hiện một số thay đổi, switch lại bị lỗi hoặc mất điện thì những thay đổi đó sẽ bị mất. Vì vậy, bạn cần lưu lại những thay đổi này khi bạn hoàn thành. Có 2 cách để thực hiện:

Cách thứ nhất là lưu bằng textbook: Switch# copy running-config startup-config. Tuy nhiên, một lệnh khác ngắn hơn và vẫn có thể dùng được là: Switch# wr. Cả 2 lệnh này đều có thể lưu lại cấu hình đang sử dụng trên RAM trong file NVRAM:startup-config. Khi switch này bị tắt, cấu hình đang sử dụng sẽ bị mất. Bản lưu startup-config sẽ được đọc khi switch khởi động lại và tái tạo lại bản cấu hình cũ. Tuy nhiên, tôi khuyến cáo bạn nên lưu lại cấu hình của mình trên máy chủ TFTP đề phòng trường hợp NVRAM có thể bị mất hoàn toàn. Một khi máy chủ TFTP hoạt động, bạn có thể lưu lại cấu hình của mình một cách dễ dàng bằng lệnh: Switch# copy running-config tftp.

Cách sử dụng Cisco Network Assistant

Cisco Network Assistant (CNA) là một công cụ đồ họa miễn phí có sẵn khi bạn mua một switch mới. Nó được dùng để quản lý các thiết bị mạng Cisco. Đây là một công cụ rất hữu ích mà chúng ta không thể nói hết được những tính năng của nó trong bài này. Tuy nhiên, tôi xin giới thiệu CNA cho những ai yêu thích có một giao diện đồ họa cho các thiết bị mạng Cisco. Thông thường, CNA cho bạn màn hình thiết bị Cisco như sau:

Một khi kích vào Configure > Port Setting, bạn sẽ nhìn thấy:

Từ đây, bạn có thể cấu hình trạng thái, duplex, tốc độ cho các cổng switch của mình. Thực tế, bạn có thể cấu hình hầu hết các tính năng của switch bằng CNA. Nên nhớ rằng đối với tất cả các switch của Cisco, bạn có thể cấu hình bằng web. Tuy nhiên, cấu hình bằng web lại có nhiều hạn chế hơn so với cấu hình bằng CNA. Bạn có thể cấu hình bằng web thông qua chính trình duyệt của mình hoặc có thể thực hiện thông qua CNA. Sau đây là màn hình ví dụ của Cisco 3550 bằng web.

Khởi động các cổng switch nhanh hơn

Cổng switch có thể kết nối tới rất nhiều thiết bị khác nhau như giữa switch với switch, với các router, cổng … Mỗi một thiết bị này lại có những cấu hình khác nhau. Đôi khi, khi một thiết bị được kết nối tới cổng switch, switch sẽ ngay lập tức kiểm tra cài đặt để kết nối tới thiết bị này. Điều này mất thời gian và sẽ làm chậm trễ các thiết bị (ví dụ là 1 ) khi vận chuyển thông tin và nhận dữ liệu từ mạng về. Hầu hết những lần kết nối của mình tới switch, bạn đều muốn có thể sử dụng mạng một cách nhanh chóng nhất có thể. Lệnh để bật tất cả các cổng switch nhanh chóng là: switchport mode access. Lệnh này sẽ cấu hình cổng làm cho máy tính của bạn có thể truy cập mạng nhanh hơn.

Các lệnh VLAN cơ bản

Hiện nay, rất nhiều công ty đã sử dụng mạng LAN ảo (VLAN). Là một người quản trị, bạn nên biết:

1. Cách biết được thiết bị nào trên VLAN nào

2. Cách thay đổi VLAN.

Như bạn đã biết, nếu một thiết bị được đặt trên VLAN có lỗi, nó không thể kết nối tới máy chủ. Để hiển thị thiết bị nào đang ở VLAN, dùng lệnh show vlan brief.

Như bạn có thể thấy, lệnh này hiển thị VLAN trên switch, cổng switch nào có VLAN. Giờ đây, nếu bạn muốn thay đổi interface cổng Fa0/21 từ VLAN1 sang VLAN131, bạn có thể làm như sau:

Vào chế độ cấu hình interface để đổi VLAN, sử dụng lệnh switchport access vlan XXX. Dùng lệnh thành công, nếu muốn kiểm tra lại thành viên VLAN, chỉ cần dùng lại lệnh show vlan brief.

Bạn có thể thấy Fa0/21 hiện giờ đã là thành viên của VLAN131.

Lamle (Theo Petri)

Theo: Mycomputer.vn

Bài viết liên quan