Những phím tắt hữu dụng trên YM

Thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua những điều đơn giản như vậy!
Yahoo! Messenger là một chat phổ biến nhất tại Việt Nam. Nhưng dù bạn vẫn tán gẫu hàng ngày thì nhiều lúc cũng chẳng chú ý đến những phím tắt hữu dụng lắm nhé.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá bí kíp trở thành cao thủ bàn phím nào. Chắc chắn thời gian gọi lệnh thao tác của bạn sẽ giảm đi đáng kể nếu vận dụng chúng đấy.

Menu Messenger

Ctrl + Shift + F8: Chọn hình đại diện.

Ctrl + D: Đăng xuất khỏi Yahoo.

Ctrl + Shift + D: Đăng xuất khỏi Yahoo! Messenger trên và đăng nhập vào di động.

Ctrl + Q: Đóng cửa sổ chính của Yahoo! Messenger.

Ctrl + Shift + P: Vào cửa sổ chính cấu hình cho Yahoo! Messenger.

Menu Contacts (Menu Danh bạ)

Ctrl + Shift + A : Add thêm bạn chat.

Ctrl + H: Ẩn/hiện các bạn chat offline.

Ctrl + Tab: Chuyển đổi tab giữa Danh sách và Y! Updates.

Menu Actions (menu Thao tác)

Ctrl + M: Chọn bạn chat để gửi tin nhắn.

Ctrl + L: Chọn bạn chat để chat thoại.

Ctrl + J: Chọn bạn chat để gọi thoại video.

Ctrl + T: Chọn bạn chat để gửi tin nhắn SMS.

Ctrl + Y: Mở trình duyệt web để gửi e-mail bằng Yahoo! Mail.

Ctrl + Shift + C: Gửi các thông tin liên lạc của bạn cho ai đó.

Ctrl + Shift + M: Gửi danh sách bạn bè trong Yahoo! Messenger của bạn cho ai đó.

Ctrl + Shift + C: Yêu cầu chi tiết liên lạc của bạn bè.

Các phím tắt khác

Help (Trợ giúp): F1

Ctrl + G: Buzz đối tượng mà bạn đang chat cùng.

Phím Esc: Đóng cửa sổ chat hiện thời.

Ctrl + B: Bật/tắt kiểu chữ in đậm.

Ctrl + I: Bật/tắt kiểu chữ in nghiêng.

Ctrl + U: Bật/tắt kiểu chữ có gạch chân.

Nhóm phím tắt biểu tượng cảm xúc

 

Theo: Kenh14

Bài viết liên quan