Những phím tắt thú vị cho bàn phím iPad

Apple đã trang bị một số chức năng hữu ích cho bàn phím ảo trên bảng của họ nhưng không phải ai cũng biết đến.

Bấm và giữ các phím chữ cái để truy cập một số chữ đặc biệt.

Tương tự, giữ phím biểu tượng hoặc dấu câu để xem các biểu tượng ẩn khác.

Chia đôi bàn phím: Vào Settings -> General -> Keyboard để kích hoạt. Sau đó, người dùng có thể bấm và giữ nút bàn phím để chia đôi (split) hoặc undock.

Khi bàn phím chia đôi, bạn có thể bấm vào màn hình để sử dụng các phím ẩn như ở ảnh trên (vị trí các chữ cái màu đỏ).

Còn undock nghĩa là bạn có thể di chuyển bàn phím sang các vị trí khác nhau trên màn hình.

Khi soạn e-mail, giữ phím chấm câu để chọn nhanh đuôi e-mail như .com, .org…

Gõ phím cách hai lần để vừa chấm câu vừa cách chữ.

Theo: VnExpress

Bài viết liên quan