Norman Malware Cleaner

Norman Malware Cleaner là một chương trình giúp nhận ra và loại bỏ Malwave ( độc hại) một cách nhanh chóng và dễ dàng. Norman Malware Cleaner có thể:

– Tắt các tiến trình đang chạy là infcted.

– Loại bỏ những mục đã bị nhiễm virus trong đĩa (Bao gồm các thành phần ActiveX và đối tượng hỗ trợ trình duyệt).

– Phát hiện và gỡ bỏ Rootkit.

– Khôi phục lại Registry chính xác.

– Loại bỏ các tham chiếu được tạo ra bởi phần mềm độc hại trong host file.
Dưới đây là một số tính năng chính của “Norman Malware Cleaner”:

– Dễ dàng cài đặt và chạy.

– Phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại (Virus, Rootkit, FakeAV, Worms và nhiều hơn nữa).

– Sử dụng công nghệ chống Rootkit.

– Hỗ trợ chế độ Quick Normal Full và Custom Scan.

– Cập nhật hàng ngày.

Lưu ý:

– Không nên sử dụng như một sự thay thế cho việc phòng chống virus, nhưng có thể coi nó là một công cụ giúp hệ thống an toàn trước nguy cơ lây nhiễm virus.

– Công cụ này không làm việc trong chế độ Safe Mode của Windows. Vui lòng chạy Windows ở chế độ Normal.

Download:

http://normanasa.vo.llnwd.net/o29/public/Norman_Malware_Cleaner.exe

Bài viết liên quan