Norton AntiVirus Virus Definitions – Bản cập nhật Virus mới nhất dành cho Norton

Norton AntiVirus Definitions là bản cập nhật mới nhất dành cho Norton Antivirus. Bản cập nhật này được công ty Symantec cung cấp miễn phí tới người dùng của họ. Nếu bạn sử dụng Norton Antivirus, hãy thường xuyên cập nhật nó để được bảo đảm an toàn với những loại virus mới nhất.

norton-antivirus-definitions

Hướng dẫn

Bản Definition này được dùng cho những phần mềm sau:

 • Norton AntiVirus 2012 for /Vista/7.
 • Norton Internet Security 2012 for Windows XP/Vista/7.
 • Norton AntiVirus 2011 for Windows XP/Vista/7.
 • Norton Internet Security 2011 for Windows XP/Vista/7.
 • Norton AntiVirus 2010 for Windows XP/Vista/7.
 • Norton Internet Security 2010 for Windows XP/Vista/7.
 • Norton AntiVirus 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista.
 • Norton Internet Security 2009 for Windows XP Home/XP Pro/Vista.
 • Norton AntiVirus 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista.
 • Norton Internet Security 2008 for Windows XP Home/XP Pro/Vista.
 • Norton 360 version 6.0 for Windows XP/Vista/7.
 • Norton 360 version 5.0 for Windows XP/Vista/7.
 • Norton 360 version 4.0 for Windows XP/Vista/7.
 • Norton 360 version 3.0 for Windows XP/Vista.
 • Norton 360 version 2.0 for Windows XP/Vista.
 • Symantec Endpoint Protection 11.0.
 • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0.
 • Symantec Endpoint Protection 12.1.
 • Symantec Protection Engine 7.x for Windows.

Download: http://definitions.symantec.com/defs/20140529-016-v5i32.exe

Bài viết liên quan