nProtect GameGuard Personal – Ngăn chặn Virus/Spyware

nProtect GameGuard Personal là một chương trình Anti-Virus/ bảo vệ khỏi các mối đe dọa trong thời gian thực trong khi cung cấp một môi trường chơi và cài đặt trò chơi tối ưu dành cho các thủ.

Ngoài ra, còn cung cấp tính năng toàn diện bao gồm mã hóa hoặc giải mã tập tin, làm sạch hệ thống, và cập nhật hàng ngày để chống lại các mối đe dọa mới nhất.

nprotect-gameguard-personal

Một số tính năng chính:

 • Bảo vệ hệ thống không bị nhiễm độc hại bằng cách theo dõi việc sao chép, di chuyển các tập tin.
 • Tự động ngăn chặn cài đặt ActiveX Controls mà không có sự đồng ý của người dùng.
 • Sử dụng Rootkit để loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa ẩn bằng cách quét và gỡ bỏ phần mềm độc hại.
 • Đảm bảo hệ thống chạy ổn định, sử dụng CPU và bộ nhớ tối thiểu thông qua công nghệ Multi-Threading.
 • Tự động bảo vệ và phục hồi.
 • Hỗ trợ cập nhật hàng ngày và cập nhật khẩn cấp.
 • Mã hóa hoặc xóa các tập tin có chứa thông tin nhạy cảm để tránh rò rỉ thông tin.
 • Tự động thu thập và gửi các tập tin nghi ngờ có chứa phần mềm độc hại trong hệ thống.
 • Báo cáo file “Treatment Failed” sau khi đã xử lý.
 • Xem trước báo cáo.

Yêu cầu:

 • CPU: Intel Pentium II 266MHz.
 • RAM 128 MB.
 • Ổ cứng trống 100 MB.
 • Internet Explorer 4.0 hoặc cao hơn.

Download:

Bài viết liên quan