nVIDIA bổ nhiệm David Shannon làm Giám đốc cấp cao về Hành chính – Nhân sự

nVIDIA vừa cho biết tập đoàn này đã bổ nhiệm David Shannon, 58 tuổi làm Giám đốc Hành chính – Nhân sự mới của tập đoàn, thông báo có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay, và Brian Cabrera sẽ thay thế nhiệm vụ cũ của ông. Trước đây David Shannon là Giám đốc Pháp lý và Nhân sự của nVIDIA, ông đã làm việc ở tập đoàn này được 11 năm, trước đó ông cũng từng công tác ở Intel 9 năm, và với 20 năm kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin thì Giám đốc Hành chính – Nhân sự là vị trí thích hợp nhất dành cho ông, theo lời của CEO Jen-Hsun Huang. Trước khi làm việc ở Intel và sau này là nVIDIA, David Shannon khởi nghiệp là một luật sư ở Gibson Dunn & Crutcher trong 8 năm.

David Shannon và Brian Cabrera​

Theo: Tinhte

Bài viết liên quan