Nvidia Omega Drivers – Card đồ họa

NVidia Omega Drivers hỗ trợ GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, và 400-series desktop GPUs cũng như ION desktop GPUs

Có gì mới trong phiên bản này:

  • Hỗ trợ GeForce GTX 580 và GeForce GTX 570 GPU vừa được ra mắt.
  • Tăng hiệu suất cho GeForce 400 Series và 500 Series GPUs trong games nhiều so với phiên bản mới nhất của trình điều khiển 260.
  • Thêm hỗ trợ đối với một trong những trò chơi phổ biến nhất của năm: Starcraft II: Wings of Liberty.

Download:

Bài viết liên quan