Okdo Tiff Png Jpg Bmp Wmf to Pdf Converter – Chuyển đổi hàng loạt định dạng sang PDF

Okdo Tiff Png Jpg Bmp Wmf to Pdf Converter là một công cụ chuyển đổi PDF mạnh mẽ và dễ dàng, có thể giúp bạn chuyển đổi hàng loạt định dạng file jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, png sang PDF một cách dễ dàng.

Một số tính năng chính:

* Là một chương trình độc lập mà không cần sự hỗ trợ Adobe Acrobat.
* Chuyển đổi hàng loạt định dạng file hình ảnh khác nhau sang định dạng PDF một lần để tiết kiệm thời gian của bạn.
* Hỗ trợ jpg, jpeg, bmp, tif, wmf, png…
* Hỗ trợ thêm watermark vào chuyển đổi tập tin PDF.
* Chuyển đổi mỗi trang của TIFF với một đơn PDF.
* Hỗ trợ kết hợp các hình ảnh chuyển đổi sang PDF.
* Tuỳ chỉnh thiết lập mật khẩu cho file xuất PDF, bảo vệ bởi mật khẩu người dùng, mật khẩu chủ sở hữu.
* Điều chỉnh kích thước hình ảnh với kích thước trang PDF.
* Tuỳ chỉnh để đặt tên cho file xuất.
* Có thể thêm toàn bộ thư mục để chuyển đổi.
* Thiết lập để mở thư mục đầu ra khi chuyển đổi hoàn thành.

Download

http://hotdownloads.com/trialware/download/Download_okdo-tiff-png-jpg-bmp-wmf-to-pdf-converter.exe?item=22941-42&affiliate=22260

Bài viết liên quan