Oracle tuyển thêm 800 nhân viên tại châu Á – Thái Bình Dương

đã tuyên bố tuyển dụng thành công thêm hơn 800 nhân viên kinh doanh mới tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Thông tin nói trên đã được Oracle thông báo vào ngày 2/7/2015 tại Singapore. Oracle cho biết tiếp: những kết quả tích cự này đã đạt được sau ba tháng kể từ sự kiện Oracle khởi động chiến dịch nâng số lượng nhân viên kinh doanh lên thêm 1.000 người.

oracle-6-7Đội ngũ nhân viên bán hàng mới của Mảng giải pháp đám mây bao gồm các thành viên đến từ những công ty Công nghệ thông tin, tài chính, sản xuất, viễn thông hay thậm chí là những nhân tố mới khởi nghiệp.

Tại Oracle, công nghệ và nhân sự đóng góp những vai trò quan trọng ngang nhau trong chiến lược nắm bắt và thực thi những cơ hội về giải pháp Đám Mây của hãng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trước tình hình tăng trưởng nhanh của số lượng khách hàng sử dụng công nghệ đám mây, đội ngũ kinh doanh của Oracle sẽ được trang bị toàn diện, giúp nâng cao thành công của khách hàng, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hoá dịch vụ đám mây trong khu vực.

Theo XHTT

Bài viết liên quan