OraDump to Excel – Chuyển đổi file dump Oracle sang Excel

OraDump to Excel là chương trình chuyển các file dump Oracle vào bảng tính MS Excel. Mỗi bảng Oracle sẽ trở thành một bảng tính, mỗi bản ghi trở thành một hàng. Chương trình có hiệu suất hoạt động cao, do đọc và ghi văn bản trược tiếp (nó không sử dụng ODBC hoặc bất kỳ trung gian khác). Hỗ trợ chế độ dòng lệnh cho phép viết script , tự động hóa và sắp xếp quá trình chuyển đổi.

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của tập tin dump Oracle.

• Chuyển đổi các bảng có chứa hơn 65.535 bản ghi (chia dữ liệu thành nhiều file MS Excel nếu cần thiết).

• Chuyển đổi nhiều file dump Oracle.

• Đầu ra bảng tính tương thích với MS Excel 5.0 và cao hơn.

• Lưu quá trình chuyển đổi để thiết lập thành hồ sơ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

• Giao diện người dùng dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

Download:

http://www.intelligent-converters.com/demos/ord2xlsd.exe

Bài viết liên quan