Outlook Express Backup Restore – Khôi phục dữ liệu

Tạo một bản sao lưu của tất cả dữ liệu Outlook Express và khôi phục dữ liệu này mỗi khi cần chỉ với một cú kích chuột.

đơn giản nhưng rất dễ sử dụng này cho phép bạn không chỉ khôi phục dữ liệu Outlook Express sau khi bị hỏng, mà còn truyền dữ liệu giữa nhiều khác nhau mỗi khi bạn nâng cấp . Outlook Express Backup Restore hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng và thông tin nhận diện, cho phép bạn chuyển dữ liệu trên bất kì thiết bị nào, bao gồm cả đĩa CD và DVD. Người dùng có thể sao lưu và khôi phục thông tin nhận dạng, rule message, tài khoản email, tùy chỉnh, danh sách người gửi bị chặn, chữ ký, Windows Address Book, Favorites và My Documents. Hỗ trợ nhiều người dùng cho phép người dùng có thể duy trì các bản sao lưu riêng.

Các tính năng chính:

* Sao lưu các email message
* Sao lưu tài khoản email
* Sao lưu các rule message
* Sao lưu chữ kỹ, danh sách người gửi bị chặn, tùy chỉnh
* Sao lưu Favorites và My Documents
* Sao lưu Windows Address Book
* Hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng.

Download Link:

http://www.softstack.com/download/oebkuprst.zip

Bài viết liên quan