Paragon Backup & Recovery 2014 Free – Sao lưu và khôi phục phân vùng hoặc ổ cứng

Paragon Backup & Recovery 2014 Free là ứng dụng hoàn toàn miễn phí hỗ trợ bạn nhanh chóng tạo ra các bản sao lưu cho thiết bị lưu trữ gắn ngoài, và phân vùng để phục hồi lại chúng trong trường hợp hệ thống gặp sự cố.

backup-and-recovery

Một số tính năng nổi bật:

Sao lưu đầy đủ và đáng tin cậy

 • Sao lưu ổ đĩa để lưu lại tất cả thông tin trên đó và cấu trúc dịch vụ hệ thống. Điều này sẽ lý tưởng để tạo ra một hình ảnh sao lưu cho toàn bộ một ổ cứng (bao gồm cả đĩa GPT), hoặc phân vùng hệ thống, nhằm đảm bảo khả năng hoạt động của hệ điều hành.
 •  Sao lưu vi phân đối với một hình ảnh sector để chỉ lưu lại những thay đổi được thực hiện từ lần cuối cùng. Nhờ đó, tiết kiệm đáng kể không gian lưu trữ bản backup. Để phục hồi bản sao lưu này, bạn cần một hình ảnh đầy đủ và một trong bản sao lưu vi sai của nó.
 •  Lưu trữ hình ảnh sao lưu vào một vị trí an toàn trên ổ cứng, được gọi là Backup Capsule. Để tránh việc gỡ bỏ do vô tình hoặc truy cập trái phép dữ liệu sao lưu, phân vùng này sẽ được ẩn và do vậy không được gắn trong hệ điều hành.
 • Hỗ trợ các và phân vùng mới nhất.
 • Hỗ trợ tất cả kỹ thuật giúp lưu trữ hình ảnh sao lưu.
 • Sao lưu các phân vùng riêng biệt hoặc toàn bộ ổ cứng sang định dạng pVHD – được tối ưu hóa để lưu trữ bản sao lưu của các vật lý và máy ảo.
 • Sao lưu mọi thay đổi mới nhất.

Khôi phục nhanh chóng và dễ dàng

 • Phục hồi toàn bộ ổ cứng, phân vùng riêng biệt hoặc chỉ những tập tin mà bạn cần từ hình ảnh sao lưu được tạo ra trước đó.
 • Tạo ra một đĩa flash USB, CD hoặc DVD có khả năng boot để khôi phục máy tính theo yêu cầu.
 • Khôi phục ổ cứng, phân vùng hoặc tập tin và thư mục từ pVHD.
 • Khôi phục dữ liệu của một ổ đĩa 512 byte cho tới 4K mà người dùng không cần can thiệp điều gì.

Hỗ trợ nhiều công cụ phân vùng

 • Tạo phân vùng.
 • Định dạng phân vùng.
 • Xóa phân vùng.
 • Loại bỏ hoặc xác định ký tự ổ đĩa.
 • Ẩn hoặc bỏ ẩn phân vùng.
 • Đánh dấu phân vùng hoạt động hoặc không hoạt động.
 • Thay đổi nhãn cho phân vùng.
 • Kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống tập tin.

Hỗ trợ nhiều thao tác với tập tin lưu trữ

 • Thêm một file lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
 • Xóa file lưu trữ khỏi cơ sở dữ liệu.
 • Phục hồi từ một file lưu trữ được lựa chọn.
 • Tạo file lưu trữ có khả năng boot.
 • Sao lưu gia tăng.
 • Kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin lưu trữ.
 • Gắn hoặc bỏ gắn tập tin lưu trữ.

Yêu cầu hệ thống:

 • Bộ xử lý: Intel Pentium.
 • Tốc độ xử lý: 300 MHz.
 • Dung lượng RAM: 256 MB.
 • Dung lượng ổ cứng: 250 MB.
 • Internet Explorer 5.0 hoặc cao hơn.

Download: 

Bài viết liên quan