Passcape Mozilla Password Recovery – Khôi phục mật khẩu Mozilla

Nếu danh sách mật khẩu Web của bạn lớn hơn 10 entry, thì Password Manager chính là công cụ phù hợp cho bạn. Bạn sẽ không phải cố gắng nhớ lại những mật khẩu đúng, hoặc tra cứu nó trong sổ ghi chép.

Mozilla Firefox và Thunderbird đều có những bộ quản lý mật khẩu, tuy nhiên nếu bạn so sánh chúng với Protected Storage của Internet Explorer hay WAND của trình duyệt Opera, những cái sau đó sẽ mạnh mẽ hơn và nhiều chức năng hơn. Tuy vậy, trí nhớ con người không phải không có sai sót, các chương trình có thể đóng băng hoặc bị rối loạn, và hệ điều hành có thể từ chối việc khởi động. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần đến sự trợ giúp để khôi phục các mật khẩu đã mất hoặc bị quên của bạn.

Mozilla Password Recovery là chương trình hữu hiệu để hỗ trợ bạn khôi phục mật khẩu AutoFill cho trình duyệt Mozilla Firefox và SeaMonkey, cũng như mật khẩu tài khoản của mail client Thunderbird. Chương trình cung cấp cho bạn hai phương thức khôi phục gồm: tự động và thủ công. Với tiện ích này, bạn có thể khôi phục cả User Master Password, xem cookies trình duyệt, dữ liệu AutoComplete và lịch sử URL.

Tính năng:

• Khôi phục mật khẩu SeaMonkey, Mozilla Firefox, Thunderbird, K-Meleon, SongBird, Beonex, Flock, Pale Moon và dữ liệu Netscape AutoComplete cũng như mật khẩu tài khoản email.

• Khôi phục User Master Password bị mất.

• Gồm hai phương thức khôi phục: tự động và thủ công.

• Xem cookies, dữ liệu AutoComplete và lịch sử URL.

• Xuất mật khẩu ra file văn bản, HTML hoặc Excel.

• Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

• Giao diện wizard dễ sử dụng.

• Hỗ trợ install/uninstall.

Download:

http://www.passcape.com/download/mpr.zip

Bài viết liên quan