Passcape Outlook Express Password Recovery – Khôi phục mật khẩu Outlook Express

Passcape Outlook Express Password Recovery là chương trình hữu hiệu để khôi phục tất cả các loại mật khẩu đã lưu trữ trên Outlook Express: mật khẩu SMTP, POP3, IMAP, NNTP, HTTPMAIL, LDAP, Identity.

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng chương trình này để thực hiện công việc sao cho nhanh và hiệu quả nhất.

Tính năng:

• Khôi phục tất cả các dạng mật khẩu được lưu trữ trên Outlook Express.

• Gồm 3 phương thức khôi phục.

• Khôi phục mật khẩu ẩn sau dấu hoa thị.

• Giải mã mật khẩu trực tiếp từ file Windows registry. Nếu hệ thống của bạn không boot được, chỉ cần copy file registry NTUSER.DAT ra ổ mềm hoặc ổ flash và sau đó chuyển vào POEPR.

• Xuất mật khẩu ra file văn bản, HTML hoặc Excel.

• Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

• Giao diện wizard dễ sử dụng.

• Hỗ trợ install/uninstall.

Download:

http://www.passcape.com/download/poepr.zip

Bài viết liên quan