Passcape Outlook Password Recovery – Khôi phục mật khẩu Outlook

Passcape Outlook Password Recovery là chương trình mạnh mẽ để khôi phục tất cả các dạng mật khẩu MS Office Outlook gồm: mật khẩu SMTP, POP3, IMAP, HTTPMAIL, LDAP, Personal Folder (*.PST).

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt sử dụng chương trình hữu hiệu này để thực hiện công việc sao cho hiệu quả nhất.

Tính năng:

• Không giống khác, POPR có thể khôi phục tất cả các dạng mật khẩu được lưu trên Outlook.

• Gồm 3 phương thức khôi phục.

• Khôi phục mật khẩu ẩn sau dấu hoa thị (****).

• Reset mật khẩu PST.

• Giải mã mật khẩu PST với thuật toán giải mã tiên tiến.

• Giải mã mật khẩu tài khoản Outlook trực tiếp từ file Windows registry. Có nghĩa là bạn có thể giải mã mật khẩu Outlook ngay cả khi hệ điều hành không thể boot được.

• Xuất mật khẩu ra file văn bản, HTML hoặc Excel.

• Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

• Giao diện wizard dễ sử dụng.

• Hỗ trợ install/uninstall.

Download:

http://www.passcape.com/download/popr.zip

Bài viết liên quan