Passcape Reset Windows Password – Reset mật khẩu Windows

Mật khẩu bị mất hay tài khoản Windows bị khóa là vấn đề thường gặp nhất đối với các chuyên gia khôi phục dữ liệu. Bạn có thể format ổ cứng hoặc cài đặt lại hệ điều hành, nhưng không thể tránh khỏi việc mất mát dữ liệu, thiết lập cá nhân. Hơn nữa, cách làm đó còn tốn khá nhiều thời gian.

Có một phương thức nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn để thoát khỏi tình trạng này. Đó là bạn chỉ cần chạy Reset Windows Passwords từ CD hoặc USB có thể boot và reset mật khẩu bị quên hay tài khoản bị khóa đó. Đây có thể coi là giải pháp mạnh mẽ nhất để khôi phục tất cả các loại mật khẩu tài khoản Windows: user, admin, tài khoản Active Directory, và admin domain.

Tính năng:

• Giao diện đồ họa đơn giản, trực quan. Không có nhắc nhở DOS.

• Reset và thay đổi mật khẩu của tài khoản user và admin cục bộ, admin domain, Active Directory, DSRM.

• Kích hoạt và mở khóa tài khoản user.

• Tắt tùy chọn hết hạn mật khẩu.

• Reset SYSKEY (với quyền mã hóa lại mật khẩu user).

• Thuật toán tra cứu mật khẩu tiên tiến (còn gọi là AI attack).

• Kết xuất dữ liệu mật khẩu user từ SAM để phân tích.

• Kết xuất dữ liệu mật khẩu từ Active Directory.

• Hỗ trợ các ổ IDE, SATA, SCSI, RAID.

• Nhận biết các hệ điều hành được cài trên .

• Hỗ trợ các phiên bản Windows không phải tiếng Anh và mật khẩu với mã hóa quốc gia.

• Cho phép undo các thay đổi tạo ra cho hệ thống.

• Xóa mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm khác từ máy tính.

• Trợ giúp chi tiết.
Yêu cầu:

• RAM: 256 MB.

• Ổ CD-ROM (DVD) hoặc USB.

Download:

http://www.passcape.com/download/rwp.zip

Bài viết liên quan