Passtracker – Lưu trữ và quản lý tất cả các mật khẩu

Passtracker là một ứng dụng có thể lưu trữ và quản lý tất cả các mật khẩu của bạn ở một nơi có thể truy cập dễ dàng. Nó lưu trữ trang web mà bạn là thành viên, tài khoản FTP, thông tin cá nhân, server….

Passtracker sẽ mã hóa tất cả các mật khẩu và chỉ có thể xem với mật khẩu do chính bạn nhập vào, vì thế nếu ai đó cố gắng ăn trộm thông qua của bạn, hoặc của bạn bị đánh cắp, họ sẽ không thể xem thông tin tài khoản của bạn.

Download

http://www.kjpsoftware.com/downloads/passtrackersetup.exe

Bài viết liên quan