Password Protect My PC Software – Bảo vệ máy tính bằng mật khẩu

Password Protect My Software là giải pháp hoàn hảo để giúp bạn bảo vệ bằng mật khẩu khi đi xa. Bạn có thể chọn thời gian trì hoãn (thời gian chuột và bàn phím không hoạt động) và nhập mật khẩu đã chọn. Sau đó click vào nút để bắt đầu bảo vệ máy tính. Sau đó máy tính sẽ bị khóa trong khoảng thời gian đã định trước cho đến khi bạn kích hoạt lại máy tính bằng cách nhập mật khẩu.

Tính năng:

• Bảo vệ máy tính bằng mật khẩu khi đi xa.

• Lựa chọn thời gian trì hoãn (thời gian chuột và bàn phím không hoạt động).

• Kích hoạt lại máy tính bằng cách nhập mật khẩu.

• Có hộp đánh dấu để tải khi khởi động Windows.

• Dễ sử dụng.

Download:

http://www.sobolsoft.com/passwordprotectpc/download/setup.exe

Bài viết liên quan