Password Recovery for Digsby – Khôi phục mật khẩu tài khoản Digsby

Password Recovery for Digsby là công cụ để tìm và giải mã các mật khẩu tài khoản Digsby được lưu trữ trên . Nó hoạt động khi bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Digsby mà không phải nhập mật khẩu (đánh dấu hộp kiểm tra mật khẩu đã lưu). Ngoài ra, bạn còn có thể khôi phục từ các file dữ liệu người dùng Digsby bên ngoài, có nghĩa là bạn có thể copy dữ liệu profile từ máy tính khác hoặc từ ổ cứng bị hỏng và rip mật khẩu Digsby từ đó.

Cách khôi phục mật khẩu Digsby:

Để giải mã mật khẩu Digsby và hiển thị nó trên màn hình, hãy download và cài đặt trước.

Chắc chắn rằng bạn để checkbox Run Password Recovery for Digsby được đánh dấu trước khi bạn nhấn nút Finish:

Tiếp đó, click vào nút Finish, bạn sẽ thấy màn hình khôi phục mới. Click nút Recover Password để giải mã mật khẩu Digsby được lữu trữ trên hệ thống của bạn:

 

Bạn sẽ thấy tất cả mật khẩu Digsby được hiển thị trong định dạng dễ đọc:

Và đó là thời gian bạn nên thay đổi mật khẩu Digsby của bạn khi bạn đã biết mật khẩu cũ. Tuy nhiên, đừng đặt mật khẩu quá đơn giản nếu không hacker sẽ dễ dàng đoán ra nó.

Download:

http://www.reactive-software.com/instant-messenger/password-recovery-for-digsby-setup.exe

Bài viết liên quan