PDF Password Cracker Pro – Xóa mật khẩu bảo vệ file PDF

là một ứng dụng chuyên nghiệp cung cấp cho người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả để tìm kiếm mật khẩu người dùng và chủ sở hữu, nhờ đó giúp họ mở tập tin PDF mình cần rất dễ dàng. Bên cạnh đó, nhờ áp dụng chế độ Brute-Force và Dictionary Attack, người dùng có thể khôi phục lại mật khẩu mở tài liệu PDF rất đơn giản.

pdf-password-cracker-pro

Như chúng ta biết, tài liệu PDF thường được bảo vệ bởi 2 loại mật khẩu khác nhau, đó là:

    – Owner Password – Là loại mật khẩu được tạo ra nhằm ngăn chặn người dùng trái phép không in, chỉnh sửa hoặc sao chép.
    – User Password – Loại mật khẩu này giúp người dùng khóa file PDF, vì vậy cần có mật khẩu để mở hoặc xem file.

Nếu chỉ có mật khẩu chủ sở hữu được cài đặt cho file PDF thì quá trình giải mã sẽ được tiến hành ngay lập tức. Tập tin được giải mã sẽ có khả năng được mở trong bất kỳ trình đọc file PDF nào, chẳng hạn như: Adobe Acrobat mà không gặp phải hạn chế nào. Ngoài ra, mật khẩu chủ sở hữu cũng có thể được phục hồi bằng cách sử dụng chế độ Brute-Force hoặc Dictionary Attack. Như vậy, với PDF Password Cracker Pro, người dùng có thể rất đơn giản và hiệu quả.

Các tính năng chính của chương trình:

    – Dễ dàng sử dụng
    – Kéo và thả tập tin PDF
    – Không yêu cầu cài đặt phần mềm Adobe Acrobat
    – Hỗ trợ nhiều thuật toán mã hóa tiên tiến, chẳng hạn như: AES, RC4 40 bit hoặc 128 bit
    – Khôi phục mật khẩu người dùng để mở file
    – Áp dụng công nghệ Brute-Force hoặc Dictionary Attack để khôi phục mật khẩu
    – Chương trình tự động lưu lại quá trình tìm kiếm mật khẩu và có thể tiếp tục sau đó nếu muốn
    – Giảm thiểu thời gian tìm kiếm nếu biết bất kỳ phần nào của mật khẩu.

Download:

Bài viết liên quan