PDF Password Removal Software – Loại bỏ mật khẩu khỏi tập tin PDF

PDF Password Removal Software là giải pháp hữu hiệu để loại bỏ mật khẩu khỏi một hoặc nhiều tập tin PDF. Bạn chỉ cần thêm các tập tin cần thiết hoặc toàn bộ thư mục vào chương trình trước khi lựa chọn phương thức tiến hành như: đoán mật khẩu dựa trên số lượng ký tự xác định hoặc đoán mật khẩu dựa trên các từ được liệt kê trong tập tin văn bản được lựa chọn.

Sử dụng PDF Password Removal Software, bạn có thể loại bỏ mật khẩu từ nhiều tập tin PDF chỉ với một cú nhấp chuột vì thế sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian quý giá.


Tính năng chính:

• Loại bỏ mật khẩu khỏi một hoặc nhiều tập tin PDF.

• Lựa chọn tập tin hoặc toàn bộ thư mục.

• Chọn phương thức tiến hành.

• Loại bỏ mật khẩu cho nhiều tập tin PDF chỉ với một cú nhấp chuột.

• Giao diện dễ sử dụng.

Download:

http://www.sobolsoft.com/pdfpasswordremoval/download/setup.exe

Bài viết liên quan