PDF Redirect – Tạo file PDF nhanh chóng

PDF Redirect là chương trình tạo file PDF nhanh chóng, miễn phí, và dễ sử dụng. Nó không có hạn chế số lượng, không có watermarks, không có gián điệp, quảng cáo và không có quảng cáo pop-up. PDF Redirect sẽ mã hóa, sáp nhập và cho bạn xem trước các file PDF. Chương trình hỗ trợ tiếng Anh, Deutsch, Portugues, Séc, Espanol, Francais, Na Uy, Nederlands, Italiano, Trung Quốc, và Nhật Bản.

Download:

http://www.exp-systems.com/PDFreDirect/Download/Upgd_PDFR_Freeware_v25x_to_v25002.exe

Bài viết liên quan