PhotoOnWeb – Tạo album ảnh trực tuyến

PhotoOnWeb là một miễn phí để tạo album ảnh trực tuyến. Với ứng dụng này, bạn có thể dễ dàng xuất bản hình ảnh trên web và chia sẻ với bạn bè và gia đình một cách nhanh chóng.

Các tính năng chính:

* Tạo và xuất bản các album ảnh trực tuyến
* Hỗ trợ các phần mềm máy ảnh kỹ thuật số: JPG, GIF, RAW, BMP, TIFF, PNG, DNG
* Cao gồm phần mềm FTP Client
* Các trang web mẫu có sẵn (đám cưới, sách mẫu, kỳ nghỉ, bất động sản, sinh nhật….)
* Khả năng tạo mẫu riêng của bạn (HTML)
* Thêm ý kiến ​​của bạn trên mỗi bức ảnh
* Nhập PhotoDVD dự án slideshows.

Download

http://download.obviousidea.com/photoonweb_obviousidea_setup.exe

Bài viết liên quan