phpMyAdmin – Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

là một chương trình mySQL Client rất mạnh được viết bằng PHP. Bạn có thể dùng để truy cập vào database quản lý mySQL từ browser.

phpmyadmin-quan-ly-co-so-du-lieu-mysql

Tính năng cập nhật trong ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu phpMyAdmin 4.6.1

 • Chỉ số chưa được định nghĩa: is_ajax_request
 • Sửa lỗi thay đổi mật khẩu trên MariaDB 10.1 và mới hơn.
 • Xác nhận thông tin văn bản trước khi tiếp tục xử lý nó.
 • Danh sách xử lý đầy đủ bị mất khi làm mới.
 • Điều chỉnh đặc quyền bị lỗi nếu tên cơ sở dữ liệu chứa dấu gạch dưới.
 • Banner “Loading…” hiển thị trên màn hình đăng nhập.
 • Sửa lỗi thay đổi các thông số bảng như AUTO_INCREMENT
 • Gọi hàm chức năng chưa được xác định: SplParser\ctype_alnum()
 • 4.5.3.1 hàm NOW() không được nhận diện bởi phân tích cú pháp.
 • Xử lý các báo cáo DESC gọn gàng.
 • Dấu thời gian phân đoạn (Fractional timestamp) là nguyên nhân xuất SQL hỏng.
 • Lỗi phân tích tĩnh khi điều kiện WHERE hợp lệ với từ khóa IF.
 • Lỗi cú pháp Verifier sử dụng REGEXP trong câu lệnh SQL.
 • Dấu gạch chéo ngược (\) trong bình luận đang được hiểu là ký tự thoát.
 • Không thể chèn hàng vào bảng chứa cột tạo ra.
 • Sql-parser và php-gettext xung đột với nhau.
 • Không thể vô hiệu hóa các backquote trong xuất khẩu.
 • Chèn tbl_change.php vào cột VARBINARY không cho phép sử dụng HEX() và MD5()
 • Sửa kiểu nội dung cho các báo cáo lỗi tải lên.
 • Không báo lỗi khi kiểm tra các tài liệu địa phương.
 • Sửa lỗi trên máy chủ với php_uname không được kích hoạt.
 • Sửa lỗi lưu trữ và báo cáo tải file lên.
 • Tránh các lỗi Javascripts trên vị trí băm không hợp lệ.
 • Sửa lỗi cảnh báo PHP trên các lỗi cấu hình.
 • Lỗi im lặng khi kiểm tra các thư mục có thể ghi.
 • Cảnh báo im lặng khi tải lên tập tin không hợp lệ.
 • Nhận tên tập tin với hạn chế open_basedir.
 • Thỉnh thoảng không nhận biết được từ khóa.
 • Các trường tên và bí danh bây giờ được phân tích một cách chính xác.
 • Sửa lỗi Javascript trong thiết lập.
 • Chỉ số chưa xác định: TABLE_COMMENT trong trang cấu trúc cơ sở dữ liệu.
 • Sửa lỗi PHP khi nạp XML không hợp lệ hoặc tập tin ODS.
 • Thiếu xác nhận khi thả một trình xem trong view_operations.php
 • Sửa lỗi xuất bình luận chỉ mục trong SQL.
 • DECLARE không được chấp nhận như SQL hợp lệ.

Các tính năng chính của phpMyAdmin

 • Giao diện web.
 • .
 • Nhập dữ liệu từ CSV và SQL.
 • Xuất dữ liệu sang các định dạng khác nhau: CSV, SQL, XML, PDF (thông qua thư viện TCPDF), ISO/IEC 26300 – OpenDocument văn bản và bảng tính, Word, Excel, LaTeX và các định dạng khác.
 • Quản lý nhiều máy chủ.
 • Tạo PDF đồ họa của bố trí cơ sở dữ liệu.
 • Tạo các truy vấn phức tạp bằng cách sử dụng Query-by-example (QBE)
 • Tìm kiếm tổng quan trong cơ sở dữ liệu hoặc một tập hợp con của nó.
 • Chuyển đổi dữ liệu được lưu trữ thành các định dạng bằng cách sử dụng một tập hợp các chức năng được xác định trước, như hiển thị dữ liệu BLOB như hình ảnh hoặc tải về liên kết.
 • Giám sát các truy vấn (quy trình).

Với rất nhiều tính năng hữu ích, phpMyAdmin sẽ giúp việc quản trị cơ sở dữ liệu trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Vậy còn chần chừ gì nữa hãy download phpMyAdmin để trải nghiệm thôi!

Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10.

Download:

http://download.com.vn/download/phpmyadmin-3-1-1/9668

Bài viết liên quan