PHPRunner – Hỗ trợ lập trình Web

PHPRunner 5.3 build 7474 xây dựng hình giao diện web hấp dẫn đối với bất kỳ địa phương, hoặc từ xa MySQL, MS Access, SQL Server và Oracle cơ sở dữ liệu. Khách truy cập trang web của bạn sẽ có thể dễ dàng tìm kiếm, thêm, chỉnh sửa, xóa và xuất khẩu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn. Nâng cao an ninh cho phép lựa chọn để xây dựng mật khẩu-bảo vệ thành viên chỉ trang web một cách dễ dàng.

Download:

http://xlinesoft.com/files/phprunner-setup.exe

Bài viết liên quan